Městský úřad a samospráva

UPOZORNĚNÍ - EVAKUACE

Vážení občané, věnujte zvýšenou pozornost mimořádnému hlášení!
V důsledku nálezu velké letecké pumy dochází dnes, to je v neděli 6. června,
a to s okamžitou platností, k evakuaci obyvatel v následujících ulicích:

Návrší, Hybešova, Lipová, U Kapličky, Kpt. Jaroše, Za Potokem, Karlov, Růžová, 
Kozí, Na Valech, Hrnčířská, Kostelní, Náměstí Osvobození, Sadová, Masarykovo náměstí,
Peroutkova, Zmola, Strmá, Pod Hradbami, Strojní, Na Vyhlídce a Malá strana.

Žádáme občany jmenovaných ulic, aby si s sebou vzali nejnutnější osobní věci a dostavili se na parkoviště
pod Masarykovo náměstí odkud budou odváženi na fotbalový stadion na shromaždiště.
K evakuaci na fotbalový stadion můžete použít vlastní dopravu.

2021-06-06a evakuace

Slovo starosty 05-06/2021

StarostaVážení spoluobčané,

firma Eurovia CS začala v dubnu pracovat na první části stavby silničního obchvatu města. Severozápadní dvoukilometrový úsek obchvatu (SZO), propojující státní komunikaci I/37 (směr Žďár nad Sázavou) a krajskou komunikaci II/ 379 (směr Tišnov), bude realizován v letech 2021 a 2022. Po svém dokončení umožní vyloučení průjezdu nákladní tranzitní dopravy ulicí Tišnovskou a ulicí Vlkovskou od průmyslové zóny do centra města, přes aktuálně dopravně problematická místa - zejména v oblasti mateřské školky U Stadionu a fotbalového stadionu na Vlkovské ulici a v křižovatce ulic Tišnovské, Vlkovské a Na Valech v prostoru před budovami základní školy. SZO rovněž umožní řádné dopravní propojení komunikace I/37 a komunikace III/3791 (směr na Vlkov), které nahradí dlouhodobě provizorně zpevněnou cestu mezi Chobůtkami a PBS. Přípravy SZO trvaly více jak deset let. Výdaje města na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost SZO ve výši cca 3,2 mil. Kč a náklady na výkupy pozemků ve výši cca 3 mil. Kč budou městu na základě smlouvy uhrazeny Krajem Vysočina do konce roku 2022. Město se nyní zaměří na přípravu 400metrového úseku jihovýchodního obchvatu města mezi krajskou komunikací II/395 (na Rosice) a I/37 (ul. kpt. Jaroše) a dále na tříkilometrový jihozápadní úsek, který řeší vymístění současného vedení státní silnice I/37 přes město, od SZO po ul. Kpt. Jaroše, do nové trasy extravilánem města.

Číst více...

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 17/2021

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 12.04.2021 v 17:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 Odkaz na online přenos zde

 

Číst více...

Slovo starosty 03-04/2021

StarostaVážení spoluobčané,

po loňské snaze Kraje Vysočina zahájit stavební práce na počátku roku co nejdříve a po následném urychleném zpracování drobných úprav projektu, iniciovaných městem a vyřešení souvisejících změn veřejnoprávních povolení, přišly krajské volby a po nich přehodnocení priorit kraje. Z Kraje Vysočina jsme se tak na počátku letošního roku dozvěděli, že pro rok 2021 nepočítá s dlouhodobě plánovanou rekonstrukcí ulice Rajhradská. Na konci této ulice však aktuálně stavebníci dokončují své nové rodinné domky, kterým měla stavba zajistit napojení na inženýrské sítě. Proto budeme s Krajem Vysočina jednat o zahájení dílčích částí stavby už letos, bez jeho finanční účasti. Počítáme se čtyřmilionovou investicí ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací Žďársko tak, abychom vybudovali hlavní řady inženýrských sítí pro uvedenou l okalitu domů.

Číst více...