Městský úřad a samospráva

Přípravné práce v ulicích Za Potokem a Strmá

Vážení občané, 

dne 2.11.2021 budou zahájeny v ulicích Za Potokem a Strmá ve Velké Bíteši přípravné práce pro asfaltování rýh po pokládce nových inženýrských sítí. Samotné asfaltování bude probíhat od pátku dne 5.11.2021.

Chtěli bychom proto všechny, kterých se práce dotknou, požádat o toleranci a trpělivost.

Stanovení přechodné úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Komunikace: silnice č.: III/3928, II/602, II/399 a místní komunikace v k.ú. Velká Bíteš

 

V místě: Uzavírky silnice III/3928 v ulici Rajhradské ve Velké Bíteši
a na objízdné trase


Termín: 11.10. 2021 - 30.11. 2021


Důvod: Stavba opravy silnice III/3928 – Rekonstrukce náspu Outulný VHS spol. s r.o.

 

pdfHlavní dokument

pdfGrafická příloha

Slovo starosty 10/2021

StarostaVážení spoluobčané,

máme za sebou letošní hody. První po přetržce, kterou měl po dlouholetém každoročním hodování na svědomí koronavirus. Byly trochu jiné, než ty v minulosti. Rozsahem, návštěvností i organizací, zejména přesunem hlavního večerního programu v pátek a sobotu na prostranství ke kulturnímu domu. Počasí s výjimkou závěru nedělního odpoledne, hodům přálo. Myslím, že můžeme být dle ohlasů většiny občanů, spokojeni. U akcí u kulturního domu organizátoři navíc dobře zvládli hygienické kontroly a testování. Pokud se město pro uskutečnění části hodového programu u kulturního domu v budoucnu rozhodne, je pro mne reálnou alternativou k tradičnímu pojetí programu hodů, soustředěného především na Masarykovo náměstí tak, jak jsme ho znali v minulosti.

Číst více...

KONEC dopravního omezení - rekonstrukce násypu v ulici Rajhradská, vč. změny dopravní obsluhy místních částí JINDŘICHOV a JESTŘABÍ - přes zimní období

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Vážení spoluobčané,

dopravní uzávěra v ulici Rajhradská pro letošní rok skončila ke dni 31.10.2021 a průjezd ulicí Rajhradská vám všem, včetně nákladní dopravy již je umožněn.

Omezení průjezdu ulicí byl v letošním roce oproti původnímu termínu o 1 měsíc zkrácen na základě změny původně plánovaného rozsahu stavebních prací.

V současné době s dodavatelem jednáme o dalším postupu prací, včetně dopravní uzávěry v příštím roce. Naším záměrem je umožnit vozidlům průjezd po maximální možnou dobu a úplnou dopravní uzávěru minimalizovat. Dodavatel je tomu nakloněn a věříme tomu, že společně nalezneme řešení, které bude přijatelné pro zajištění dobré dopravní obslužnosti do přilehlých obcí.

O dalším průběhu realizace stavby a dopravních omezeních v příštím roce Vás na tomto místě budeme včas informovat. 

 

Doplňující informace:

Stavební práce na realizaci stavby III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu v ulici Rajhradská budou v případě příznivého počasí opět zahájeny ke dni 1.4.2022.

Pro informaci uvádíme, že se jedná o časově náročnou stavbu tří investorů s podílem dotace.

Rekonstrukce Rajhradské ulice přinese i omezení pohybu a průjezdnosti v dané oblasti:

V roce 2021 byl omezen provoz v ulici Rajhradská od křižovatky Rajhradská – Na Výsluní směrem na Jindřichov, v příštím roce bude nutné tuto část opět krátkodobě uzavřít. Způsob a termín uzávěry vám zde v předstihu sdělíme.

Jakmile budou zahájeny práce od ulice Jihlavská, bude nutné uzavřít ulici Rajhradskou od ulice Jihlavská po křižovatku Rajhradská – Na Výsluní. I o této uzávěře Vám zde v předstihu poskytneme potřebné informace. 

 

Děkujeme za pochopení

 

Uzavírka silnice II/390 v obci Osová Bítýška

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Vážení spoluobčané,

od 11.10.2021 do 17.10.2021 z důvodu pokládky  nového povrchu dojde k úplné uzavírce silnice II/390 v obci Osová Bítýška.

Obousměrná objízdná trasa pro veškerý provoz bude vedena po silnici II/390, II/602 a I/37 přes zastavěné území obcí Osová Bítýška a Velká Bíteš.

Linkovým autobusům bude po celou dobu uzavírky průjezd umožněn.

 

pdfBližší informace v přiloženém dokumentu PDF

 

Děkujeme za pochopení