Městský úřad a samospráva

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: místní komunikace Sadová ve Velké Bíteši

v místě: ulice Sadová ve Velké Bíteši u základní školy

termín: od 1.2. 2020

důvod: nová organizace dopravy Města Velká Bíteš

 

 

 

Číst více...

Slovo starosty 01/20

Starosta2Vážení spoluobčané,

na prosincovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet města na rok 2020. V podobě, jak byl vedením města navržen a zveřejněn na úřední desce před vlastním zasedáním s jedinou změnou. Tou bylo avizované vyčlenění částky jeden milion korun na projektovou přípravu akce rekonstrukce Základní školy a Praktické školy na Tišnovské ulici. S touto částkou jsme počítali v konečném návrhu rozpočtu již po předchozím pracovním semináři zastupitelstva. Tímto jsme jednoznačně odmítli veškeré „zaručené“ fámy o tom, že město podporuje jenom rekonstrukci mateřské školy na náměstí na úkor rekonstrukce druhé bítešské základní školy. Chtěl bych navíc potvrdit, že pokračujeme v přípravě všech zásadních projektů, které jsme v minulosti zahájili. Realizace rekonstrukce školky je v současnosti připravována pro období 2020 – 2021, Základní školy a Praktické školy pak pro období 2021 – 2022.

Číst více...

Informace k úředním hodinám v době vánočních svátků

Ke konci roku bude městský úřad otevřen ve dnech 27.12.2021 a 29.12.2021 od 8:00 - 11:00, 14:00 - 16:00

Slovo starosty 12/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

minulý měsíc byl obdobím přípravy podkladů pro návrh rozpočtu města na příští rok a s tím související rekapitulace a upřesnění plánů vedení města pro roky 2020 až 2022.

Jednou z důležitých součástí bylo i zasedání zastupitelstva, konané dne 11. listopadu. Časově výjimečné, šestihodinové jednání projednalo a schválilo vydání změny 8 a zastavilo pořízení změny 10 územního plánu města. Důvodem zastavení bylo rozhodnutí o zahrnutí podnětů změny 10 do aktuálně probíhajícího procesu nového územního plánu města a tím zjednodušení a zpřehlednění celého procesu územního plánování v našem městě.

Číst více...

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 10/2019

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 9.12.2019 v 17:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 

 

Číst více...