Městský úřad a samospráva

„Sázíme budoucnost“- informace o plánované výsadbě stromů

2022-11-01b sazime budoucnost

2022-11-01b MZP logo RGB v22022-11-01b SFZP H CMYK

Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na podzimní výsadbu stromů ve Velké Bíteši. První výsadba se uskuteční ve dnech 8. - 11. 11. 2022 ve školní zahradě mateřské školy v Lánicích – za potokem (zejména za účasti rodičů a dětí z MŠ). Druhá, rozsáhlejší výsadba pak v sobotu 12. 11. 2022 na sídlišti v ulici Vlkovská a Lomená (za spoluúčasti Vás, občanů Velké Bíteše).

Projekty byly vytvořeny díky grantovému programu Nadace partnerství a jsou spolufinancovány Státním fondem životního prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budoucnost. Více informací o grantových programech je možné dohledat na webech www.sazimebudoucnost.cz, www.mzp.cz a www.sfzp.cz.

Díky grantovému programu byly pořízeny sazenice stromů a nezbytný materiál potřebný pro výsadbu.

Podmínkou zdárné realizace výsadby je zapotřebí pomoci Vás, občanů. Pokud máte chuť a sílu zapojit se do výsadby stromů a pomoci tak ozelenit kousek Bíteše, kontaktujte mě prosím na mail blanka.michalkova@vbites.cz nebo telefonicky na 566 789 131.

Jedná se o výsadbu 25 kusů listnatých stromů na sídlišti a 12 kusů stromů a několika keřů ve školní zahradě.  Je zapotřebí vykopat jámy, zasadit stromy a opatřit je kůly. Nářadí jsme schopni zajistit pouze částečně, a proto uvítáme, pokud si donesete náčiní vlastní (rýče, krumpáče, lopaty a hrábě, případně kladivo, palici). A samozřejmě dobrou náladu a chuť přiložit ruku k dílu.

Termín a detaily akce budeme upřesňovat dle aktuálního počasí a situace, sledujte proto tedy webové stránky města, kde budeme dění kolem výsadeb aktualizovat. Podrobné plány výsadeb jsou k nahlédnutí v příloze této zprávy.

Děkujeme Vám za ochotu pomoci. Vážíme si toho, že můžeme společnými silami zlepšit prostředí, ve kterém žijeme.

Ing. Blanka Michálková
referentka odboru majetkového, správa zeleně

 

pdfPlánek - školní zahrada

pdfPlánek - sídliště

Novostavba vodovodu v ulici Malá Strana – žádost

Vážení občané,

v souvislosti s plánovanou uzavírkou ulice Hybešova ve dnech 07.11.2022 – 11.11.2022 z důvodu plánované výstavby vodovodu upozorňuje městský úřad na objízdnou trasu linkových autobusů společnosti BDS-BUS s.r.o., která povede ulicí Lipová.

Městský úřad žádá obyvatele ulice Lipová o zajištění dostatečného prostoru pro průjezd autobusů (ohleduplné parkování osobních vozidel).

Děkujeme za pochopení

správní odbor
MěÚ Velká Bíteš

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 1/2022

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 24.10.2022 v 17:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 Odkaz na online přenos zde 

Číst více...

Motivační program 2022 – ELEKTROWIN a.s.

Vážení občané,

děkujeme Vám všem, kteří využíváte možnost zpětného odběru nefunkčních a vyřazených elektrospotřebičů a odevzdáváte je do sběrného dvora na adrese Karlov 77 - Velká Bíteš.

Díky Vám a Vaší píli získalo město Velká Bíteš za 1. čtvrtletí roku 2022 z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. finanční podporu ve výši 20 000 Kč. Celkem se podařilo odevzdat 0,90 kg/nechlazení/obyvatele. Z této odměny byl na sběrný dvůr pořízen kamerový systém.

Za 2. čtvrtletí získaly Technické služby Velké Bíteše další finanční odměnu ve výši 50 000 Kč s výtěžností 1,73 kg/nechlazení/obyvatele. Odměna byla využita na rozšíření zpevněné plochy sběrného dvora.

Děkujeme všem občanům a ELEKTROWINU a.s.

Ing. Blanka Michálková
referent odboru majetkového
MěÚ Velká Bíteš

REALIZOVANÉ PROJEKTY ve volebním období 2018-2022

Vážení čtenáři Zpravodaje města Velké Bíteše, málokdo z nás stačí vnímat, jak čas rychle plyne a s ním dochází k velkým změnám nejenom v osobních i pracovních vztazích, ale též k malým i velkým úpravám našeho okolí. Každý se snaží v rámci možností si svůj život vylepšovat různou formou, a to například úpravou svého bydlení a okolí, nebo pořizováním nových praktických věcí. Vše se vždy odvíjí od finančních možností a nejinak je tomu i ve společenském životě v obcích. Jen stěží si každý z nás uvědomuje a v mysli mu zůstává, kolik jednotlivých oprav, rekonstrukcí a nových staveb v našem okolí přibylo. Tímto bych rád poděkoval všem, kteří na tom mají zásluhu, vedení města a samozřejmě i všem zastupitelům, jenž se v uplynulém období podíleli na rozvoji našeho krásného města a okolních vesnic spadajících pod Velkou Bíteš. Mnohým už to připadá, že to takhle bylo odjakživa a o to je někdy důležitější si určité věci připomenout.

Vážení spoluobčané,ohlédněte se společně se mnou za uplynulým obdobím 2018–2022.

Ing. Josef Jelínek, Informační centrum a Klub kultury

REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY       TIŠNOVKÁ        

 2022-09-19a-skola

REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

 2022-09-19a-skola

SCHODIŠTĚ U MATEŘSKÉ ŠKOLY U STADIONU

 2022-09-19a-skola

REKONSTRUKCE ČÁSTI ULICE NOVÁ ČTVRŤ

 2022-09-19a-skola

AKUSTICKÉ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 2022-09-19a-skola

VÝMĚNA VÝTAHŮ V BYTOVÝCH DOMECH U STADIONU

 2022-09-19a-skola

OPRAVA CESTY MEZI HOLUBÍ ZHOŘÍ A JÁCHYMOVEM

 2022-09-19a-skola

LÁVKA PŘES POTOK U MATEŘSKÉ ŠKOLY V LÁNICÍCH

 2022-09-19a-skola

OPRAVA KULTURNÍHO DOMU                BŘEZKA              

 2022-09-19a-skola

SEVEROZÁPADNÍ OBCHVAT RASOVNA-KREVLICE

 2022-09-19a-skola

VÝMĚNA VÝTAHU NA POLIKLINICE

 2022-09-19a-skola

KANALIZACE U KULTURNÍHO DOMU

 2022-09-19a-skola

NOVĚ VZNIKAJÍCÍ MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ U STADIONU

 2022-09-19a-skola

POŘÍZENÍ NOVÉ TATRY 4x4 A DOPRAVNÍHO AUTA MERCEDES

 2022-09-19a-skola

VÝSTAVBA STAVEB OBCHODNÍ ZÓNY LIDL

 2022-09-19a-skola

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ NA DRUŽSTEVNÍ

 2022-09-19a-skola

VÝSTAVBA CHODNÍKU              V LUDVÍKOVĚ            

 2022-09-19a-skola

REKONSTRUKCE TYRŠOVÉ ULICE VE SPODNÍ ČÁSTI

 2022-09-19a-skola

DOMOV PRO SENIORY BUDE REALITOU

Podepsání smlouvy o převodu městského pozemku. Foto: Otto HasoňDne 18. 8. 2022 byla v zasedací místnosti starobylé radnice podepsána Ing. Milanem Vlčkem, starostou Města Velká Bíteš a jednatelem společnosti DS Velká Bíteš s.r.o. panem Jiřím Duškem smlouva o převodu městského pozemku p.č. 4625, k.ú. Velká Bíteš pro výstavbu a provozování „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“. Uzavřením této smlouvy završilo vedení města jednu ze svých hlavních společných priorit, a to vybudování odpovídajícího sociálního zázemí pro spokojený život našich nejstarších spoluobčanů ve Velké Bíteši.

Názorů na přípravu a statut a organizaci domova důchodců v našem městě se objevila za poslední dva roky celá řada. Jak od veřejnosti, tak od zastupitelů a jejich skupin. Vedení města však zvolilo jako reálnou cestu vyhlášení prodeje tohoto pozemku, na kterém město po předchozím zpracování projektu, již vlastnilo územní rozhodnutí na tuto stavbu. Prodeje za velmi přísných podmínek pro uchazeče o koupi pozemku, kteří byli povinni, v případě získání pozemku, domov pro seniory vybudovat a následně ho 40 let provozovat.

Samotné projednání záměru v zastupitelstvu nebylo od roku 2020 snadné. Většina členů opozice princip prodeje pozemku nejprve kritizovala. Následně se však v jednotlivých kolech prodeje jejich kritika zaměřila na zpochybňování přípravy, rozsahu a podmínek záměru a rovněž transparentnost prodeje. Rozhodnuto o prodeji bylo proto až v sedmém kole výzvy na prodej uvedeného pozemku na zasedání zastupitelstva města dne 25. 7. 2022. Nový domov seniorů ve Velké Bíteši tak nejpozději v polovině roku 2025 bude realitou.

Milan Vlček, starosta města