Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Městský úřad a samospráva

  Informace o připravované změně územního plánu

  Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí tímto informuje veřejnost, že v návaznosti na doporučení Rady města Velká Bíteš ze dne 12.3.2018 pořídit Změnu č.10 Územního plánu města Velká Bíteš,  

   

  lze uplatnit návrhy na dílčí změny územního plánu , které budou řešeny v rámci  Změny č. 10 Územního plánu města Velká Bíteš.

   

  Návrhy na dílčí změny ÚP lze podat písemně na příslušném formuláři na adresu: Městský úřad Velká Bíteš ,odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo nám. 87, 59501 Velká Bíteš, a to ve lhůtě do 27.4.2018.

   

  Formulář „Návrh na pořízení změny územního plánu“ je k dispozici

  a) na MěÚ Velká Bíteš ,odboru výstavby a životního prostředí, kontaktní osoba Ing. Ladislav Homola, kancelář č.4, tel. 566 789 140, e-mail: ladislav.homola@vbites.cz

  b) na internetové adrese http://www.vbites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/mestsky-urad/dokumenty#dokumenty-vystavba.

   

  Změna č.10 ÚP města Velká Bíteš bude pořizována na náklady města Velká Bíteš.

   

  Ve Velké Bíteši dne 14.3.2018

   

  Ing. Ladislav Homola v.r.

  vedoucí odboru výstavby a ŽP

  Městského úřadu Velká Bíteš

  Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

  komunikace: silnice č.III/3791a, č.II/602, č.II/395, č.II/379, č.III/3791 a místní komunikace ve Velké Bíteši
  v místě: Velká Bíteš Masarykovo náměstí a přilehlé komunikace v rámci akce – cyklistický závod Velká Bíteš-Brno-Velká Bíteš
  termín: neděle dne 25.3.2018
  důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci cyklistického závodu Velká Bíteš-Brno-Velká Bíteš

  Číst více...

  OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - stanovení přechodné úpravy provozu

  Krajský úřad Kraje Vysočina stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici I/37 v km cca 145,600 – 146,400 v úseku komunikace I/37 mezi křižovatkou s komunikací III/3791a až po křižovatku s komunikací II/602, v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

   

  důvod: vedení objízdné trasy v rámci uzavírky Masarykova náměstí z důvodu pořádání cyklistického závodu
  platnost stanovení: 25. 03. 2018

  Číst více...

  Upozornění Městské policie Velká Bíteš

  Městská policie Velká Bíteš upozorňuje obsluhy prodejen či provozoven, že ve Velké Bíteši i jejím blízkém okolí dochází k páchání podvodné činnosti ze strany příslušníků cizí národnosti. Vždy se jednalo minimálně o dvě osoby (muž a žena), kteří si chtěli zakoupit zboží v hodnotě několika desítek korun. Poté žena uvedené zboží zaplatila dvoutisícovou bankovkou a převzala od obsluhy prodejny peníze vrácené na dvoutisícovou bankovku. V momentu převzetí těchto peněz však žena obsluze uvedla, že chtěla vrátit eurobankovky a nikoliv české koruny. Dále žena sdělila, že již zboží zakoupit nechce a vrátila obsluze prodejny peníze, které jí byly na  dvoutisícovou bankovku vráceny. Následně požádala obsluhu o vrácení dvoutisícové bankovky a po převzetí bankovky od obsluhy společně s mužem prodejnu opustila. Mezi vrácenými penězi obsluze však již chyběla bankovka v hodnotě 1.000,--Kč, kterou si žena u sebe nechala schovanou. Obsluha provozovny si však tohoto v době předání peněz ze strany ženy nevšimla a skutečnost, že mezi vrácenými bankovkami chybí, zjistila až po odchodu ženy s mužem z prodejny. Co se týče muže, který prodejnu se ženou navštívil, tak tento se pokoušel rozptýlit pozornost obsluhy provozovny a v případě výskytu dvou obsluhujících v provozně se jednu obsluhu snažil z místa umístění pokladny a probíhající platby odlákat pryč s tím, že se ptal na nějaké zboží v prodejně.

       Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tedy apelujeme na opatrnost a klid při jednání s takovými osobami, protože úmyslně vyvolaný chaos a spěch vede k úspěšnému jednání těchto osob. V případě, že se s podobnou podvodnou činností setkáte, kontaktujte strážníky městské policie (na tel. čísle 566789999) nebo Policii ČR.

   

  Vedoucí strážník

  Pavel Hradecký

  Cyklus pečuj doma a s námi od 23.3.2018 ve Velkém Meziříčí

  Diakonie ČCE pořádá ve spolupráci s farním sborem Českobratrské církve evangelické ve Velkém Meziříčí cyklus kurzů Pečuj doma a s námi. Je určen laickým pečujícím z rodin, starajícím se zejména o seniory. Na kurzech získají potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky. Obdrží také soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními videi.

  Cyklus je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pro účastníky je zdarma.

  Kurzy se uskuteční ve Farním sboru ČCE, U Světlé 737/24, 594 01 Velké Meziříčí

  Číst více...

  Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech

  Číst více...

  Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

  komunikace: místní komunikace - Velká Bíteš, Jáchymov, Hol.Zhoř, Březka-Jestřebí, silnice-Březka
  v místě: místní komunikace (spojka sil. I/37 a III/3791) Velká Bíteš, Jáchymov, Hol.Zhoř, Březka-Jestřebí, silnice-Březka
  termín: od 15.4. 2018
  důvod: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

  Číst více...

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.