Městský úřad a samospráva

Třídění olejů a tuků

Vážení spoluobčané, s příchodem nového roku nás čeká jedna z dalších zákonných povinností a novinek - sběr olejů a tuků. Technické služby ve spolupráci s městem Velká Bíteš od ledna roku 2020 zahajují sběr olejů a tuků do speciálních 5 a 10 litrových nádob.

Ve sběrném dvoře budou k dispozici za úplatu 30,-Kč nádoby o objemu 5 a 10 litrů, kterou po naplnění občan vrátí zpět na sběrný dvůr a vezme si opět prázdnou nádobu (již bez dalších plateb). Další podrobnosti co se do nádoby může a co naopak nelze ukládat najdete v přiloženém informačním letáku.

docLeták oleje 2020 

Známky na popelnice na rok 2020 městský úřad nevydává

Popelnice na komunální odpad budou jejich vlastníkům označeny identifikační známkou na rok 2020 pověřeným pracovníkem technických služeb ve dnech svozu v průběhu 1. Čtvrtletí roku 2020.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 11/2020

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 10.2.2019 v 17:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 

 

Číst více...

Slovo starosty 02/20

Starosta2Vážení spoluobčané,

je to již měsíc, co jsme si na Nový rok vzájemně popřáli na Masarykově náměstí hodně zdraví a štěstí v roce 2020. Již podesáté jsem tak měl možnost poděkovat všem, kteří pro Velkou Bíteš udělali pozitivní věci v roce uplynulém a navíc vyjádřil naději, že kroky, které budeme dělat v tomto roce, nás budou více spojovat, než rozdělovat.

Číst více...

Nová pravidla přejímky odpadů do sběrného dvora

Vážení spoluobčané,

na základě potřeby podrobné evidence odpadů ve sběrném dvoře a dodržování podmínek obecně závazné vyhlášky o provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Velká Bíteš, se zavádí od 1. 1. 2020 elektronický evidenční systém odpadů. V rámci tohoto systému je nutné se při ukládání odpadů do sběrného dvora prokázat identifikační kartou s čárovým kódem.

O identifikační kartu si lze zažádat vyplněním níže uvedené žádosti a odevzdáním na sběrný dvůr, Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. (v kanceláři nebo do schránky) nebo emailem na odpady@tsvb.cz. Email je preferovaná možnost pro zrychlení odbavování zákazníků na sběrném dvoře, kde budou karty po zpracování vydávány. Podmínky pro vydání karty jsou uvedeny v přiloženém informačním materiálu.

doc2020-01-14_metodika_sberny_dvur_karlov.doc

docx2020-01-14_zadost_o_vydani_identifikacni_karty.docx

 

Informace o zrušení obchodního místa MONETA Money Bank ve Velké Bíteši

Vážení spoluobčané, bankovní společnost MONETA Money Bank písemně, a to bez předchozího projednání s vedením města Velká Bíteš oznámila, že trvale uzavírá obchodní místo na Masarykově náměstí 135  ve Velké Bíteši. Uzavření pobočky bankovního místa bude provedeno ke dni 31.03.2020.

Nejbližší pobočka společnosti MONETA Money Bank se nachází na adrese Náměstí 84/8
ve Velkém Meziříčí.

Ing. Milan Vlček, starosta města

Číst více...