Městský úřad a samospráva

KONEC dopravního omezení - rekonstrukce násypu v ulici Rajhradská, vč. změny dopravní obsluhy místních částí JINDŘICHOV a JESTŘABÍ - přes zimní období

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Vážení spoluobčané,

dopravní uzávěra v ulici Rajhradská pro letošní rok skončila ke dni 31.10.2021 a průjezd ulicí Rajhradská vám všem, včetně nákladní dopravy již je umožněn.

Omezení průjezdu ulicí byl v letošním roce oproti původnímu termínu o 1 měsíc zkrácen na základě změny původně plánovaného rozsahu stavebních prací.

V současné době s dodavatelem jednáme o dalším postupu prací, včetně dopravní uzávěry v příštím roce. Naším záměrem je umožnit vozidlům průjezd po maximální možnou dobu a úplnou dopravní uzávěru minimalizovat. Dodavatel je tomu nakloněn a věříme tomu, že společně nalezneme řešení, které bude přijatelné pro zajištění dobré dopravní obslužnosti do přilehlých obcí.

O dalším průběhu realizace stavby a dopravních omezeních v příštím roce Vás na tomto místě budeme včas informovat. 

 

Doplňující informace:

Stavební práce na realizaci stavby III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu v ulici Rajhradská budou v případě příznivého počasí opět zahájeny ke dni 1.4.2022.

Pro informaci uvádíme, že se jedná o časově náročnou stavbu tří investorů s podílem dotace.

Rekonstrukce Rajhradské ulice přinese i omezení pohybu a průjezdnosti v dané oblasti:

V roce 2021 byl omezen provoz v ulici Rajhradská od křižovatky Rajhradská – Na Výsluní směrem na Jindřichov, v příštím roce bude nutné tuto část opět krátkodobě uzavřít. Způsob a termín uzávěry vám zde v předstihu sdělíme.

Jakmile budou zahájeny práce od ulice Jihlavská, bude nutné uzavřít ulici Rajhradskou od ulice Jihlavská po křižovatku Rajhradská – Na Výsluní. I o této uzávěře Vám zde v předstihu poskytneme potřebné informace. 

 

Děkujeme za pochopení

 

Uzavírka silnice II/390 v obci Osová Bítýška

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Vážení spoluobčané,

od 11.10.2021 do 17.10.2021 z důvodu pokládky  nového povrchu dojde k úplné uzavírce silnice II/390 v obci Osová Bítýška.

Obousměrná objízdná trasa pro veškerý provoz bude vedena po silnici II/390, II/602 a I/37 přes zastavěné území obcí Osová Bítýška a Velká Bíteš.

Linkovým autobusům bude po celou dobu uzavírky průjezd umožněn.

 

pdfBližší informace v přiloženém dokumentu PDF

 

Děkujeme za pochopení

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 19/2021

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 13.09.2021 v 14:30 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 Odkaz na online přenos zde

 

Upozorňujeme, že ve zpravodaji města Velké Bíteše je uvedena mylná informace o zahájení zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města Velká Bíteš se bude konat dne 13.09.2021 od 14:30 hodin v kulturním domě. 

Číst více...

Informace pro občany - ulice Návrší a U Kapličky

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Informujeme občany, že od čtvrtka 02.9.2021 bude v ulicí Návrší a U Kapličky ve Velké Bíteši probíhat rekonstrukce nízkého napětí firmou E.Gd, a.s.  Na křižovatce ulic Návrší, Strmá a U Kapličky dojde k překopu komunikace, k nemovitostem bude omezený přístup.

 

Děkujeme za pochopení

 

 

Slovo starosty 09/2021

StarostaVážení spoluobčané,

městu se podařilo v poměrně krátkém čase zopakovat výběrové řízení na rekonstrukci Rajhradské ulice. Stavba proto začne ještě letos. Na základě názoru úředníka ministerstva pro místní rozvoj, že soutěž nebyla Krajským úřadem Kraje Vysočina vypsána zcela bezchybně, jsme byli nuceni opakovat výběrové řízení. Kromě fyzického zdržení a jím způsobených komplikací znamenalo toto stanovisko navýšení ceny souhrnně pro všechny tři investory – Kraj Vysočina, město Velká Bíteš a SVK Žďársko o více jak dva miliony korun. Rozhodně nestihneme vše, co bylo v původním projektu pro letošek plánováno. Začne se koncem září a máme měsíc na to, abychom alespoň vybudovali kanalizaci mezi koncem města a křižovatkou s ulicí Na Výsluní. V uvedeném úseku bude proveden jen jeden překop silnice a jeho oprava, jinak je kanalizace vedena mimo vozovku. Není proto třeba se obávat, že bude silnice přes zimu uzavřena.

Číst více...

Slovo starosty 07-08/2021

StarostaVážení spoluobčané,

další z pravidelných zasedání zastupitelstva města se uskutečnilo 14. června. Úvod patřil, jako vždy, materiálům připraveným finančním odborem městského úřadu. K plnění rozpočtu města k 31. květnu jsme se shodli na tom, že rozpočet se plní přibližně dle plánu díky daňové výtěžnosti, která je hlavním zdrojem financí města. Nedává to samozřejmě pokyn k usnutí na vavřínech. Musíme sledovat inflaci, abychom byli schopni na letošní a příští rok naplánovat investiční akce a v dohodnutém rozsahu je také realizovat. V současnosti máme v rozpočtu určitou rezervu, to je dáno několika faktory. Jednak zůstatkem hotovosti na začátku roku a dále přesunem větší části stavebních prací rekonstrukce Rajhradské ulice na příští rok. Připomínám, že se nám podařilo po jednání s odborem dopravy krajského úřadu dohodnout zahájení kompletní rekonstrukce uvedené ulice ještě v letošním roce. Konečný rozsah prací pro letošní rok bude znám po dokončení výběrového řízení a výběru zhotovitele akce. Uvádím to proto, že 20. června jsme obdrželi informaci o nutnosti opakovat společné výběrové řízení, a to v souvislosti s nutností vyloučení pochybností o průběhu procesu vlastního výběrového řízení, které pro Krajský úřad, město Velká Bíteš a SVK Žďársko zajišťuje Krajský úřad Kraje Vysočina.

Číst více...