Městský úřad a samospráva

Slovo starosty 04/20

Starosta2Vážení spoluobčané,

situaci, kterou nyní prožíváme, si málokdo dovedl představit. Vyhlášení nouzového stavu vládou ČR a související opatření k zamezení šíření nákazy koronavirem se dotkly všech obyvatel naší republiky, Velkou Bíteš nevyjímaje. Všechna následná opatření, uskutečněná vedením města, mají za cíl maximálně ochránit obyvatele města před tímto nebezpečným virovým onemocněním. Už na začátku celostátních opatření jsme zastavili postupně provoz základních škol a střední školy, ZUŠ a nakonec i mateřských školek. Utlumení nebo zastavení provozu se dotklo městského úřadu, všech organizací města a rovněž technických služeb. Veškeré kulturní a sportovní akce jsou buď zrušeny, nebo odloženy. První velkou zrušenou sportovní akcí byl pravidelný cyklistický závod Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš, plánovaný na konec března. Dalšími rušenými akcemi pak byly akce v kulturním domě. V současnosti aktuálně ředitel ICKK řeší zrušení celého programu červnové bítešské poutě a rovněž otázku uskutečnění či zrušení letošních zářijových hodů.

Číst více...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č.II/602, č.II/395, č.II/379, č.III/3791 a místní komunikace ve Velké Bíteši

v místě: Velká Bíteš Masarykovo náměstí a přilehlé komunikace v rámci akce – cyklistický závod Velká Bíteš-Brno-Velká Bíteš 2020

termín: neděle dne 29.3.2020

důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci cyklistického závodu Velká Bíteš-Brno-Velká Bíteš 2020

 

 

 

Číst více...

Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: místní komunikace Velká Bíteš

v místě: v ulicích: Tyršova, U Stadionu, Hrnčířská, Kostelní,

Družstevní, Sadová a Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši

termín: od 1.6. 2020

důvod: organizace dopravy a bezpečnost silničního provozu ve

městě

 

 

 

Číst více...

Slovo starosty 03/20

Starosta2Vážení spoluobčané,

letošní první březen nám všem přináší výraznou změnu v oblasti veřejné hromadné dopravy. V Kraji Vysočina začne platit jednotný tarif Integrovaného systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV). Zásadní změnou je skutečnost, že na cestování ve většině autobusů a ve vlacích po Vysočině bude stačit jediná jízdenka. Kraj Vysočina má v případě autobusové dopravy 17 dopravců, kteří byli integrováni do celého dopravního systému kraje. Na konci února aktuálně pracovali ještě na jednotném ceníku a přestupních tarifech. V praxi to bude fungovat tak, že cestující bude smět v rámci časové platnosti jedné jízdenky přestupovat mezi autobusy navzájem nebo mezi autobusem a vlakem. Cena za cestu přitom bude stále stejná. Změna nastává jen v situaci, kdy cestující pojede za hranice kraje. V systému VDV není zatím integrována žádná městská doprava, ani ta v krajském městě Jihlavě. Nový systém má být spravedlivější. Zatímco dříve platili cestující podle ujeté vzdálenosti, nyní je v kraji zvolen systém zón. Nezáleží tedy na tom, kudy autobus jede, cestující platí za nejkratší vzdálenost do svého cíle. Zatím budou cestující jezdit na papírové jízdenky, elektronická jízdenka VDV by mohla být zavedena v prosinci příštího roku. Cestující se pak budou jako jízdenkou prokazovat bezkontaktní čipovou kartou nebo mobilem.

Číst více...

Vyhodnocení služby PRO SENIOR za rok 2019

Vyhodnocení služby PRO SENIOR za rok 2019

Rada města dne 24. 02. 2020 vyhodnotila provozní údaje služby PRO SENIOR, předložené provozovatelem Technickými službami Velká Bíteš, a to za rok 2019 (resp. vzhledem k datu zřízení služby reálně za druhé pololetí předmětného roku). Celkem bylo uzavřeno 8 rámcových smluv o poskytnutí osobní přepravy, prodáno 13 karet s celkovým počtem 110 jízd (tržba Kč 2.200,-), realizováno 68 jízd. Průměrný počet jízd za měsíc tak činil 11,3, průměrný počet osob využívajících službu za měsíc pak 1,3. Celkové náklady musíme rozdělit do dvou oblastí, jednak vstupní, tj. za pořízení služby (změna zřizovací listiny TS, zřízení koncese, výroba magnetického polepu, karta řidiče taxi) ve výši Kč 25.403,-, jednak provozní Kč 19.860,-, celkem tedy Kč 45.263,-.

Deklarovanou snahou města je zabezpečit základní dopravní obslužnost znevýhodněným cílovým skupinám občanů. Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodování o charakteru služby je nyní už možné vést na základě alespoň nějakých získaných zkušeností, včetně důležité zpětné vazby od Vás, jimž by měla sloužit, Rada města současně rozhodla o úpravách PŘEPRAVNÍHO ŘÁDU pro rok 2020 takto:

Úprava PŘEPRAVNÍHO ŘÁDU pro rok 2020
  • doplňuje se ustanovení, že (cit) …“V nutných případech je registraci možné provést i mimo kontaktní místo, a to prostřednictvím řidiče vozidla před nástupem klienta k první přepravě“.
  • rozšiřuje se doba provozu takto: „Provozní doba PRO SENIOR je v pracovních dnech od 6:30 do 13:30 hod.
  • nově je možné domluvit i čekací dobu vozidla v cílovém místě, a to maximálně v rozsahu do 15 minut.

Závěr:

Na základě vyhodnocení loňských nákladů ve vazbě na možná opatrněji pojatý rozsah služby jsme přemýšleli, jakým způsobem ji jednak zefektivnit, ale i Vám jít naproti. Jsme přesvědčeni, že jak nový způsob registrace přes řidiče vozidla, kdy hůře pohyblivým občanům odpadne prvotní cesta do kanceláře Technických služeb, tak rovněž rozšíření provozní doby, kdy jsme dokázali díky iniciativě Technických služeb zrušit přetržku v provozu, udělají danou službu pro Vás komfortnější. Po roce opět uvidíme, jak všechno ekonomicky i uživatelsky vyjde (předpokládaný odhad provozních nákladů je cca Kč 5.000,- měsíčně) a můžeme eventuálně postupovat dál.

JUDr. Alena Malá
místostarostka města