Městský úřad a samospráva

Slovo starosty 07/20

StarostaVážení spoluobčané,

v pondělí 8. června se uskutečnilo řádné červnové zasedání zastupitelstva města. Během šestihodinového jednání byla projednána celá řada podstatných záležitostí, týkajících města.

Číst více...

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: místní komunikace Za Školou Velká Bíteš

v místě: místní komunikace Za Školou ve Velké Bíteši

termín: od 1.7. 2020

důvod: organizace dopravy a bezpečnost silničního provozu ve městě

 

 

 

Číst více...

Slovo starosty 06/20

StarostaVážení spoluobčané,

v souvislosti s průběhem pandemie koronaviru a souvisejícími přijatými opatřeními v naší republice si rada města stanovila konec května jako milník k dořešení otázky pořádání letošních hodů. Rozhodla stejně jako v případech konání obdobných akcí, na základě doporučení ředitele ICKK. Tento je totiž hlavním organizátorem a současně garantem nejvýznamnějších akcí ve městě. Zejména hodů. Pořádání těch letošních by bylo i přes pozitivní vývoj pandemie v naší republice v posledních týdnech stále velice zdravotně rizikovou záležitostí. Obvyklá návštěvnost slavnosti v řádu tisíců návštěvníků, stovky účinkujících a organizačních pracovníků jsou pro členy rady města i mě osobně důvodem k rozhodnutí letos hody nepořádat. Toto stanovisko sdílím i přes skutečnost, že jsem se jich za uplynulá desetiletí aktivně účastnil. Jako stárek, rychtář, člen národopisného souboru Bítešan a v neposlední řadě i jako jejich spoluorganizátor. Jsem přesvědčen, že tato letošní „vynucená“ pauza dopomůže obyvatelům Bíteše k hlubší úvaze, jak jsou na tom sami se svým postojem k hodům a zdali jsou pro konání hodů v příštím roce 2021 připraveni přispět i svoji pomocí a aktivitou.

Číst více...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice II. tř., silnice III. tř. a místní komunikace, ve správním obvodu města Velká Bíteš

v místě: opravy havárie vedení vodovodu nebo kanalizace

v k.ú.: Velká Bíteš, Nové Sady, Křoví, Záblatí, Vlkov, Březské, Březí, Osová Bítýška, Skřinářov, Rozseč, Heřmanov, Nová Ves, Radňoves, Vidonín

termín: maximálně 60 dnů v období 3.6. 2020 – 28.2. 2021

důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění prací na komunikaci při havarijních opravách vodovodů a kanalizací

 

 

 

Číst více...