Městský úřad a samospráva

Slovo starosty 10/20

StarostaVážení spoluobčané,

zastupitelé města na svém zasedání 14. září řešili nové složení finančního a kontrolního výboru, jejichž existenci jako poradních orgánů zastupitelstva předepisuje zákon. Finanční a kontrolní výbory jsou zastupitelstvem zřizovány povinně a zákon jim kromě úkolů svěřených výslovně zastupitelstvem obce stanoví též další úkoly, které tyto výbory provádí. Dle zákona o obcích má kontrolní výbor přímo ze zákona oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady a dále kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory. Finanční výbor má přímo ze zákona oprávnění provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a taktéž plní další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce. Ke dni konání předchozího červnového zasedání zastupitelstva města rezignovali tři členové kontrolního výboru a čtyři členové finančního výboru. Během jednání zastupitelstva města byli následně odvoláni zbývající členové obou výborů a zastupitelstvo rozhodlo o nové volbě předsedů a členů obou výborů na následujícím – zářijovém zasedání zastupitelstva.

Číst více...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č.II/395 v k.ú. Košíkov - Velké Bíteši

v místě: podjezd pod dálnicí D1

termín: 14.9.2020 – 31.10.2020

důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci rekonstrukce mostu dálnice D1 přes silnici č. II/395

 

 

 

Číst více...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č.III/3791 a místní komunikace ve Velké Bíteši

v místě: Velká Bíteš Vlkovská ulice a místní komunikace v rámci akce – Velká Bíteš – víkend FC PBS

termín: neděle dne 11.9.2020 – 12.9.2020

důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci společenské akce Víkend FC PBS

 

 

 

Číst více...

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 13/2020

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 14.09.2020 v 17:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 

 

Číst více...

Slovo starosty 09/20

StarostaVážení spoluobčané,

v měsíci srpnu byla na radnici doručena zpráva Krajského úřadu, který nám v zastoupení ministerstva financí ČR oznámil, že na město obdrží finanční kompenzaci koronaviru ve výši 6 553 750 korun. Částka byla stanovena s ohledem na počet obyvatel našeho města dle Statistického úřadu k 1. 1. 2020. Ten činil 5243 osob. Potěšitelný je z tohoto pohledu trend mírného meziročního růstu obyvatel našeho města během posledních let. Tento růst je dokladem dlouhodobé podpory radnice nejen výstavbě rodinných a bytových domů ve městě, a to zejména v lokalitách Babinec a U Stadionu, ale také podpory místního školství, kultury a sportovního života ve městě.

Číst více...