Městský úřad a samospráva

Poděkování

2022-11-22a podekovani

2022-11-01b sazime budoucnost

2022-11-01b MZP logo RGB v22022-11-01b SFZP H CMYK

Výsadba stromů na nové školní zahradě za potokem (MŠ Lánice)

V úterý 8.11. jsme se v hojném počtu sešli na nové školní zahradě v Lánicích, abychom zde společnými silami vysadili stromy a keře.  Děkujeme touto cestou všem dobrovolníkům, paní starostce Ing. Markétě Lavické, rodičům dětí a zaměstnancům MŠ Lánice i samotným dětem za pomoc s výsadbou stromů v nové školní zahradě. Děkujeme panu Ing. Tomáši Pelánovi za koordinaci akce a odborný dohled a paní ředitelce Mgr. Haně Sedlákové za pomoc se vším potřebným.

Strávili jsme příjemné odpoledne, kde každý přiložil ruku k dílu a společnými silami se nám podařilo dílo zdárně dokončit. Všechny vysazené stromy jsou druhově původní a pomohou dětem získat povědomí o základní druhové skladbě dřevin naší krajiny - dub, buk, javory, habry, borovice, líska, bez, ovocné stromy a drobné ovocné keře, jejichž skladbu můžeme časem ještě rozšiřovat. Celkem bylo vysazeno 12 stromů a 15 keřů.

Sazenice byly pořízeny z grantového programu Nadace partnerství a vysazené stromy budou zaregistrovány na webovém portále www.sazimebudoucnost.cz.

 

 

Výsadba stromů na sídlišti v ulici Vlkovská a Lomená

V sobotu 12. 11. 2022 proběhla za hojné účasti dobrovolníků druhá výsadba stromů na sídlišti.

Děkujeme všem zúčastněným, že si udělali čas a pomohli. Byli jsme velmi příjemně překvapeni ochotou místních zapojit se do této akce a pomoci. Poděkování patří obyvatelům Velké Bíteše, ať už z místních bytovek nebo odjinud, dobrovolným hasičům, kteří se mimo jiné postarali o zálivku stromů, mladým fotbalistům, kteří opravdu nezaháleli, paní starostce Ing. Markétě Lavické, členům rady a zastupitelstva města a jejich ratolestem a panu Ing. Tomáši Pelánovi za zapůjčení nářadí, dovoz sazenic a odborný dohled při práci.

Strávili jsme příjemné dopoledne, kdy šla práce díky velké účasti Vás všech rychle od ruky.

Celkem zde bylo vysazeno z grantového programu Nadace partnerství 25 ks stromů – jírovce, javory, habry, střemchy a několik ovocných stromů – třešeň, jabloň, slivoň, jeřáby a aronie. Všechny sazenice byly opatřeny ochrannými kůly, zality a nyní už nezbývá než vyčkat na jejich zdárné ujmutí.

Projekty byly vytvořeny díky grantovému programu Nadace partnerství a jsou spolufinancovány Státním fondem životního prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budoucnost. Více informací o grantových programech je možné dohledat na webech www.sazimebudoucnost.cz, www.mzp.cz a www.sfzp.cz .

Těší nás a vážíme si toho, že i v této uspěchané době jste si udělali čas a podpořili tak hodnoty, které zde zůstanou pro další generace.

Ing. Blanka Michálková,

referentka odboru majetkového MěÚ Velká Bíteš, správa zeleně 

 

PŘESUN ZASTÁVKY VELKÁ BÍTEŠ, HYBEŠOVA

Od: 7.11.2022 0:00

Do: 11.11.2022 23:59

Linka 420 pojede mezi zastávkami Velká Bíteš, Košíkov a Velká Bíteš, náměstí odklonem ulicí Kpt. Jaroše od 7. do 11. 11. 2022.

Změna zastávek:

Velká Bíteš, Hybešova je přesunuta do ul. Kpt. Jaroše k domu č. p. 78

„Sázíme budoucnost“- upřesnění času plánovaných výsadeb

2022-11-01b sazime budoucnost

2022-11-01b MZP logo RGB v22022-11-01b SFZP H CMYK

Vážení občané,

upřesňuji termín a čas výsadeb stromů.

Školní zahrada – Lánice:

Výsadba proběhne v úterý 8. 11. 2022 od 14.00 hodin. Sraz na parkovišti MŠ Lánice. Pokud bychom vše nezvládli za jedno odpoledne, budeme pokračovat 9. 11. 2022 ve stejný čas.

Výsadba na sídlišti:

Proběhne v sobotu 12. 11. 2022 od 8.00 hodin. Sraz na parkovišti - ulice Lomená.

Pokud máte vlastní nářadí (rýče, krumpáče, lopaty, hrábě, kladiva), vezměte prosím s sebou.

Děkujeme.

Ing. Blanka Michálková
referentka odboru majetkového, správa zeleně

„Sázíme budoucnost“- informace o plánované výsadbě stromů

2022-11-01b sazime budoucnost

2022-11-01b MZP logo RGB v22022-11-01b SFZP H CMYK

Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na podzimní výsadbu stromů ve Velké Bíteši. První výsadba se uskuteční ve dnech 8. - 11. 11. 2022 ve školní zahradě mateřské školy v Lánicích – za potokem (zejména za účasti rodičů a dětí z MŠ). Druhá, rozsáhlejší výsadba pak v sobotu 12. 11. 2022 na sídlišti v ulici Vlkovská a Lomená (za spoluúčasti Vás, občanů Velké Bíteše).

Projekty byly vytvořeny díky grantovému programu Nadace partnerství a jsou spolufinancovány Státním fondem životního prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budoucnost. Více informací o grantových programech je možné dohledat na webech www.sazimebudoucnost.cz, www.mzp.cz a www.sfzp.cz.

Díky grantovému programu byly pořízeny sazenice stromů a nezbytný materiál potřebný pro výsadbu.

Podmínkou zdárné realizace výsadby je zapotřebí pomoci Vás, občanů. Pokud máte chuť a sílu zapojit se do výsadby stromů a pomoci tak ozelenit kousek Bíteše, kontaktujte mě prosím na mail blanka.michalkova@vbites.cz nebo telefonicky na 566 789 131.

Jedná se o výsadbu 25 kusů listnatých stromů na sídlišti a 12 kusů stromů a několika keřů ve školní zahradě.  Je zapotřebí vykopat jámy, zasadit stromy a opatřit je kůly. Nářadí jsme schopni zajistit pouze částečně, a proto uvítáme, pokud si donesete náčiní vlastní (rýče, krumpáče, lopaty a hrábě, případně kladivo, palici). A samozřejmě dobrou náladu a chuť přiložit ruku k dílu.

Termín a detaily akce budeme upřesňovat dle aktuálního počasí a situace, sledujte proto tedy webové stránky města, kde budeme dění kolem výsadeb aktualizovat. Podrobné plány výsadeb jsou k nahlédnutí v příloze této zprávy.

Děkujeme Vám za ochotu pomoci. Vážíme si toho, že můžeme společnými silami zlepšit prostředí, ve kterém žijeme.

Ing. Blanka Michálková
referentka odboru majetkového, správa zeleně

 

pdfPlánek - školní zahrada

pdfPlánek - sídliště

Novostavba vodovodu v ulici Malá Strana – žádost

Vážení občané,

v souvislosti s plánovanou uzavírkou ulice Hybešova ve dnech 07.11.2022 – 11.11.2022 z důvodu plánované výstavby vodovodu upozorňuje městský úřad na objízdnou trasu linkových autobusů společnosti BDS-BUS s.r.o., která povede ulicí Lipová.

Městský úřad žádá obyvatele ulice Lipová o zajištění dostatečného prostoru pro průjezd autobusů (ohleduplné parkování osobních vozidel).

Děkujeme za pochopení

správní odbor
MěÚ Velká Bíteš

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 1/2022

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 24.10.2022 v 17:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 Odkaz na online přenos zde 

Číst více...