Městský úřad a samospráva

Slovo starosty 07-08/2022

StarostaVážení spoluobčané,

16. května se uskutečnilo mimořádné zasedání zastupitelstva města. Hlavním bodem dle návrhu programu bylo pod číslem 3) projednání výsledků elektronické aukce na prodej pozemku p.č. 4625 k.ú. Velká Bíteš pro budoucí domov důchodců v lokalitě U Stadionu. Přesným obrazem o průběhu zasedání pro všechny, kteří průběh nesledovali on-line na svých počítačích, je zápis ze zasedání, který je veřejně přístupný na webových stránkách města www.vbites.cz . Jeho část, týkající se domova důchodců v rámci projednávaného bodu 2. a 3. programu, vám předkládám na tomto místě:

Číst více...

Záměr prodeje pozemku p.č. 4625 v k.ú. a obci Velká Bíteš

Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš (dále též „město“)

zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a usnesením rady města Velká Bíteš č. 3/127 /22/RM ze dne 27.06.2022
tento záměr:

 

„Úplatný převod pozemku p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
určeného pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“,

Číst více...

Oprava překopů na ulici Karlov

Vážení obyvatelé ulice Karlov,

dne 11.07.2022 od 6.00 h zahájí společnost Rekostav, s.r.o. jednodenní opravu červeně vyznačených překopů v komunikacích. V případě cestování vozem si vozidlo odstavte mimo opravovanou lokalitu, po 6.00 h nebude umožněn průjezd.

Číst více...

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 27/2022

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 22.06.2022 v 18:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 Odkaz na online přenos zde 

Číst více...

Záměr prodeje pozemku p.č. 4625 v k.ú. a obci Velká Bíteš

Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš (dále též „město“)

zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a usnesením rady města Velká Bíteš č. 2/124/22/RM ze dne 03.06.2022
tento záměr:

 

„Úplatný převod pozemku p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
určeného pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“,

Číst více...

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 26/2022

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 13.06.2022 v 14:30 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 Odkaz na online přenos zde 

Číst více...