Slavnostní otevření venkovní posilovny pro potřeby členů SDH místní části Košíkov

Členové sboru dobrovolných hasičů v místní části Košíkov požádali město Velkou Bíteš o zajištění vybudování venkovní posilovny, která bude sloužit jim i široké veřejnosti místní části Košíkov.

Street workoutovou sestavu složenou z 16 prvků (žebřík, hrazda, ručkovadla, lavice…) v celokovovém provedení včetně montáže dodala společnost Bonita Group Service s.r.o..

Posilovna je instalována za areálem Hasičského domu v místní části Košíkov. Konečné terénní úpravy provedli členové SDH svépomocí. Posilovna byla vybudována za podpory Nadace ČEZ 

Hasici

 

Slavnostní otevření venkovní posilovny proběhne za přítomnosti vedení města dne 13. 4. 2024 ve 14 hodin u Hasičského domu. Pozváni byli i zástupci Nadace ČEZ. 

logo

 

Jana Pastyříková

odbor investic a rozvoje

MěÚ Velká Bíteš