Místní poplatky

Městský úřad Velká Bíteš, jako správce poplatku, upozorňuje občany, že dne 31.3.2024 uplynula lhůta na zaplacení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a místního poplatku ze psů (obecně závazná vyhláška města Velká Bíteš č. 2/2023 a č. 3/2023) pokud se platí jednorázově, proto vyzýváme občany, kteří dosud nezaplatili, aby tak učinili v náhradním termínu, nejpozději však do 30.4.2024 na pokladně Městského úřadu Velká Bíteš.

Platební údaje, potřebné k zaslání příslušné částky za výše uvedené místní poplatky na účet města Velká Bíteš, získají poplatníci na telefonním čísle 566 789 162 nebo martina.frolkova@vbites.cz .

A zároveň vyzýváme držitele psů, kteří si dosud nesplnili svou povinnost ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti (držení psa), aby tak učinili do 30.4.2024.

Městský úřad Velká Bíteš
Odbor finanční