Informace o výši a využití odměny z motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s.

elektrowin copyMěsto Velká Bíteš je smluvně zapojeno do systému zpětného odběru elektrozařízení provozovaného společností ELEKTROWIN a.s. Tato společnost provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních elektrozařízení.

V roce 2023 získalo město Velká Bíteš z motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. odměnu ve výši 30 000 Kč. Za tuto částku byl posílen kamerový systém sběrného dvora ve Velké Bíteši.

Blanka Michálková, referentka odboru majetkového MěÚ Velká Bíteš