Prodej bytové jednotky č. 276/6 – ulice U Stadionu, Velká Bíteš

Město Velká Bíteš zveřejnilo záměr prodat

- bytovou jednotku č. 276/6 v budově č.p. 276, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 796 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 276 ve výši id. 5650/68610,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši

id. 5650/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš,

a to za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2.700.000,- Kč.

Nabídky je možno podávat do 12.02.2024 do 11.00 hod. na podatelně Městského úřadu Velká Bíteš.

Více informací naleznete na úřední desce Městského úřadu Velká Bíteš.