Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 8/2023

Zastupitelstvo rada

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 08.11.2023 v 16:00 hodin

Navržený program:
1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Společenská smlouva Lesního družstva svazu obcí s.r.o.
4. Poskytnutí dotace z rozpočtu města
5. Rozpočtová opatření č.13,14,15/2023 na vědomí
6. Rozpočtové opatření č.16/2023 ke schválení
7. Úplatný převod části pozemku p.č. 914 v k.ú. Velká Bíteš
8. Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 2009/1 v k.ú. Velká Bíteš
9. Diskuze
10. Závěr

 

 Odkaz na online přenos zde 

pdfBližší informace v přiloženém dokumentu ke stažení zde