Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 7/2023

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 11.09.2023 v 16:00 hodin

Navržený program:
1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Dohoda o narovnání ve věci soudního řízení vedeného u Městského soudu v Brně pod spisovou značkou 234 C 8/2021
4. Plnění rozpočtu města k 31.08.2023
5. Rozpočtová opatření č. 9,10,11/2023 na vědomí
6. Rozpočtové opatření č. 12/2023 ke schválení
7. Poskytnutí dotace z rozpočtu města
8. Odměňování členů zastupitelstva města, členů rady města a místostarosty
9. Zamítnutí úplatného převodu pozemků p.č. 1235/1, 1235/2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
10. Úplatný převod id. 83/519 části pozemku p.č. 382/2 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky
11. Úplatný převod části pozemku p.č. 2758 v k.ú. Velká Bíteš
12. Úplatný převod části pozemku p.č. 369/23 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše
13. Úplatný převod části pozemku p.č. 544/6 v k.ú. Velká Bíteš
14. Úplatný převod pozemku p.č. 5231, části pozemku p.č. 5192/1 v k.ú. Holubí Zhoř
15. Úplatný převod části pozemku p.č. 3/1 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
16. Úplatný převod pozemků v k.ú. Velká Bíteš, v k.ú. Březské Kraji Vysočina
17. Směna části pozemku p.č. 2928/1 v k.ú. Velká Bíteš
18. Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Velká Bíteš od Kraje Vysočina
19. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 5329/3 v k.ú. Holubí Zhoř
20. Diskuze
21. Závěr

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

 Odkaz na online přenos zde 

pdfBližší informace v přiloženém dokumentu ke stažení zde