Stanovení přechodné úpravy provozu - Hody

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici první třídy I/37 ve Velké Bíteši na ul. Lánice a Jihlavská v prostoru křižovatky s MK ul. Lánice v cca km 148,100 – 148,200 z důvodu označení uzavírky místních komunikací v souvislosti s konáním akce „Tradiční Bítešské hody 2023“ v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Platnost stanovení: od 8. 9. 2023 do 10. 9. 2023

Důvod: označení dopravních opatření při uzavírce místních komunikací v souvislosti s konáním kulturní akce

 

pdfHlavní dokument

pdfGrafická příloha