Stanovení přechodné úpravy provozu - Hrnčířská, Kostelní, Peroutkova a Masarykovo nám.

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Komunikace: místní komunikace: Hrnčířská, Kostelní, Peroutkova a Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši

V místě: uzavírky místní komunikace u vyznačení objížďky ve Velké

Bíteši


Termín: 13.3.2023 – 25.3.2023, 27.3. 2023 – 30.4. 2023


Důvod: uzavírka místní komunikace v rámci opravy kanalizace

 

pdfHlavní dokument

pdfGrafická příloha