Záměr pronájmu nebytového prostoru č. 102 v budově č.p. 613 v k.ú. a obci Velká Bíteš

Viz na úřední desce zde