Uzavírka ulice Hybešova z důvodu stavby kanalizace

Vážení občané,

z důvodů provádění stavebních prací na kanalizaci v ulici Hybešova bude v období od 9.1.2023 do 31.5.2023 omezen provoz v této ulici.

Ulice Hybešova bude průjezdná pouze v jednom směru od Košíkova do centra Velké Bíteše. Toto omezení bude v úseku od spodní křižovatky s ulicí Návrší (u RD č. p. 62) ke křižovatce s ulicí Za Potokem. Objízdná trasa pro směr do Košíkova bude vedena po ulici Kpt. Jaroše a dále za průmyslovou zónou Košíkov. Obyvatelé v úseku částečné uzavírky budou mít zajištěný přístup a dle postupu prací i příjezd ke svým domům. Snahou města i zhotovitele bude obyvatele co nejméně omezit. Rozsah uzavírky i objízdná trasa jsou vyznačeny v grafické příloze.

pdfDZpř._II-395_JEDNOSMĚR_Velká_Bíteš_-_Hybešova.pdf

Ing. Michal Lukášek

Odbor investic a rozvoje

Městský úřad Velká Bíteš