Zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2022

V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolávám zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2022, které se bude konat dne 13. 12. 2022 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

...

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA v. r.

hejtman Kraje Vysočina

 

pdfDetailní informace v přiloženém PDF souboru zde