Poděkování

2022-11-22a podekovani

2022-11-01b sazime budoucnost

2022-11-01b MZP logo RGB v22022-11-01b SFZP H CMYK

Výsadba stromů na nové školní zahradě za potokem (MŠ Lánice)

V úterý 8.11. jsme se v hojném počtu sešli na nové školní zahradě v Lánicích, abychom zde společnými silami vysadili stromy a keře.  Děkujeme touto cestou všem dobrovolníkům, paní starostce Ing. Markétě Lavické, rodičům dětí a zaměstnancům MŠ Lánice i samotným dětem za pomoc s výsadbou stromů v nové školní zahradě. Děkujeme panu Ing. Tomáši Pelánovi za koordinaci akce a odborný dohled a paní ředitelce Mgr. Haně Sedlákové za pomoc se vším potřebným.

Strávili jsme příjemné odpoledne, kde každý přiložil ruku k dílu a společnými silami se nám podařilo dílo zdárně dokončit. Všechny vysazené stromy jsou druhově původní a pomohou dětem získat povědomí o základní druhové skladbě dřevin naší krajiny - dub, buk, javory, habry, borovice, líska, bez, ovocné stromy a drobné ovocné keře, jejichž skladbu můžeme časem ještě rozšiřovat. Celkem bylo vysazeno 12 stromů a 15 keřů.

Sazenice byly pořízeny z grantového programu Nadace partnerství a vysazené stromy budou zaregistrovány na webovém portále www.sazimebudoucnost.cz.

 

 

Výsadba stromů na sídlišti v ulici Vlkovská a Lomená

V sobotu 12. 11. 2022 proběhla za hojné účasti dobrovolníků druhá výsadba stromů na sídlišti.

Děkujeme všem zúčastněným, že si udělali čas a pomohli. Byli jsme velmi příjemně překvapeni ochotou místních zapojit se do této akce a pomoci. Poděkování patří obyvatelům Velké Bíteše, ať už z místních bytovek nebo odjinud, dobrovolným hasičům, kteří se mimo jiné postarali o zálivku stromů, mladým fotbalistům, kteří opravdu nezaháleli, paní starostce Ing. Markétě Lavické, členům rady a zastupitelstva města a jejich ratolestem a panu Ing. Tomáši Pelánovi za zapůjčení nářadí, dovoz sazenic a odborný dohled při práci.

Strávili jsme příjemné dopoledne, kdy šla práce díky velké účasti Vás všech rychle od ruky.

Celkem zde bylo vysazeno z grantového programu Nadace partnerství 25 ks stromů – jírovce, javory, habry, střemchy a několik ovocných stromů – třešeň, jabloň, slivoň, jeřáby a aronie. Všechny sazenice byly opatřeny ochrannými kůly, zality a nyní už nezbývá než vyčkat na jejich zdárné ujmutí.

Projekty byly vytvořeny díky grantovému programu Nadace partnerství a jsou spolufinancovány Státním fondem životního prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budoucnost. Více informací o grantových programech je možné dohledat na webech www.sazimebudoucnost.cz, www.mzp.cz a www.sfzp.cz .

Těší nás a vážíme si toho, že i v této uspěchané době jste si udělali čas a podpořili tak hodnoty, které zde zůstanou pro další generace.

Ing. Blanka Michálková,

referentka odboru majetkového MěÚ Velká Bíteš, správa zeleně