„Sázíme budoucnost“- upřesnění času plánovaných výsadeb

2022-11-01b sazime budoucnost

2022-11-01b MZP logo RGB v22022-11-01b SFZP H CMYK

Vážení občané,

upřesňuji termín a čas výsadeb stromů.

Školní zahrada – Lánice:

Výsadba proběhne v úterý 8. 11. 2022 od 14.00 hodin. Sraz na parkovišti MŠ Lánice. Pokud bychom vše nezvládli za jedno odpoledne, budeme pokračovat 9. 11. 2022 ve stejný čas.

Výsadba na sídlišti:

Proběhne v sobotu 12. 11. 2022 od 8.00 hodin. Sraz na parkovišti - ulice Lomená.

Pokud máte vlastní nářadí (rýče, krumpáče, lopaty, hrábě, kladiva), vezměte prosím s sebou.

Děkujeme.

Ing. Blanka Michálková
referentka odboru majetkového, správa zeleně