„Sázíme budoucnost“- informace o plánované výsadbě stromů

2022-11-01b sazime budoucnost

2022-11-01b MZP logo RGB v22022-11-01b SFZP H CMYK

Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na podzimní výsadbu stromů ve Velké Bíteši. První výsadba se uskuteční ve dnech 8. - 11. 11. 2022 ve školní zahradě mateřské školy v Lánicích – za potokem (zejména za účasti rodičů a dětí z MŠ). Druhá, rozsáhlejší výsadba pak v sobotu 12. 11. 2022 na sídlišti v ulici Vlkovská a Lomená (za spoluúčasti Vás, občanů Velké Bíteše).

Projekty byly vytvořeny díky grantovému programu Nadace partnerství a jsou spolufinancovány Státním fondem životního prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budoucnost. Více informací o grantových programech je možné dohledat na webech www.sazimebudoucnost.cz, www.mzp.cz a www.sfzp.cz.

Díky grantovému programu byly pořízeny sazenice stromů a nezbytný materiál potřebný pro výsadbu.

Podmínkou zdárné realizace výsadby je zapotřebí pomoci Vás, občanů. Pokud máte chuť a sílu zapojit se do výsadby stromů a pomoci tak ozelenit kousek Bíteše, kontaktujte mě prosím na mail blanka.michalkova@vbites.cz nebo telefonicky na 566 789 131.

Jedná se o výsadbu 25 kusů listnatých stromů na sídlišti a 12 kusů stromů a několika keřů ve školní zahradě.  Je zapotřebí vykopat jámy, zasadit stromy a opatřit je kůly. Nářadí jsme schopni zajistit pouze částečně, a proto uvítáme, pokud si donesete náčiní vlastní (rýče, krumpáče, lopaty a hrábě, případně kladivo, palici). A samozřejmě dobrou náladu a chuť přiložit ruku k dílu.

Termín a detaily akce budeme upřesňovat dle aktuálního počasí a situace, sledujte proto tedy webové stránky města, kde budeme dění kolem výsadeb aktualizovat. Podrobné plány výsadeb jsou k nahlédnutí v příloze této zprávy.

Děkujeme Vám za ochotu pomoci. Vážíme si toho, že můžeme společnými silami zlepšit prostředí, ve kterém žijeme.

Ing. Blanka Michálková
referentka odboru majetkového, správa zeleně

 

pdfPlánek - školní zahrada

pdfPlánek - sídliště