Motivační program 2022 – ELEKTROWIN a.s.

Vážení občané,

děkujeme Vám všem, kteří využíváte možnost zpětného odběru nefunkčních a vyřazených elektrospotřebičů a odevzdáváte je do sběrného dvora na adrese Karlov 77 - Velká Bíteš.

Díky Vám a Vaší píli získalo město Velká Bíteš za 1. čtvrtletí roku 2022 z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. finanční podporu ve výši 20 000 Kč. Celkem se podařilo odevzdat 0,90 kg/nechlazení/obyvatele. Z této odměny byl na sběrný dvůr pořízen kamerový systém.

Za 2. čtvrtletí získaly Technické služby Velké Bíteše další finanční odměnu ve výši 50 000 Kč s výtěžností 1,73 kg/nechlazení/obyvatele. Odměna byla využita na rozšíření zpevněné plochy sběrného dvora.

Děkujeme všem občanům a ELEKTROWINU a.s.

Ing. Blanka Michálková
referent odboru majetkového
MěÚ Velká Bíteš