REALIZOVANÉ PROJEKTY ve volebním období 2018-2022

Vážení čtenáři Zpravodaje města Velké Bíteše, málokdo z nás stačí vnímat, jak čas rychle plyne a s ním dochází k velkým změnám nejenom v osobních i pracovních vztazích, ale též k malým i velkým úpravám našeho okolí. Každý se snaží v rámci možností si svůj život vylepšovat různou formou, a to například úpravou svého bydlení a okolí, nebo pořizováním nových praktických věcí. Vše se vždy odvíjí od finančních možností a nejinak je tomu i ve společenském životě v obcích. Jen stěží si každý z nás uvědomuje a v mysli mu zůstává, kolik jednotlivých oprav, rekonstrukcí a nových staveb v našem okolí přibylo. Tímto bych rád poděkoval všem, kteří na tom mají zásluhu, vedení města a samozřejmě i všem zastupitelům, jenž se v uplynulém období podíleli na rozvoji našeho krásného města a okolních vesnic spadajících pod Velkou Bíteš. Mnohým už to připadá, že to takhle bylo odjakživa a o to je někdy důležitější si určité věci připomenout.

Vážení spoluobčané,ohlédněte se společně se mnou za uplynulým obdobím 2018–2022.

Ing. Josef Jelínek, Informační centrum a Klub kultury

REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY       TIŠNOVKÁ        

 2022-09-19a-skola

REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

 2022-09-19a-skola

SCHODIŠTĚ U MATEŘSKÉ ŠKOLY U STADIONU

 2022-09-19a-skola

REKONSTRUKCE ČÁSTI ULICE NOVÁ ČTVRŤ

 2022-09-19a-skola

AKUSTICKÉ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 2022-09-19a-skola

VÝMĚNA VÝTAHŮ V BYTOVÝCH DOMECH U STADIONU

 2022-09-19a-skola

OPRAVA CESTY MEZI HOLUBÍ ZHOŘÍ A JÁCHYMOVEM

 2022-09-19a-skola

LÁVKA PŘES POTOK U MATEŘSKÉ ŠKOLY V LÁNICÍCH

 2022-09-19a-skola

OPRAVA KULTURNÍHO DOMU                BŘEZKA              

 2022-09-19a-skola

SEVEROZÁPADNÍ OBCHVAT RASOVNA-KREVLICE

 2022-09-19a-skola

VÝMĚNA VÝTAHU NA POLIKLINICE

 2022-09-19a-skola

KANALIZACE U KULTURNÍHO DOMU

 2022-09-19a-skola

NOVĚ VZNIKAJÍCÍ MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ U STADIONU

 2022-09-19a-skola

POŘÍZENÍ NOVÉ TATRY 4x4 A DOPRAVNÍHO AUTA MERCEDES

 2022-09-19a-skola

VÝSTAVBA STAVEB OBCHODNÍ ZÓNY LIDL

 2022-09-19a-skola

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ NA DRUŽSTEVNÍ

 2022-09-19a-skola

VÝSTAVBA CHODNÍKU              V LUDVÍKOVĚ            

 2022-09-19a-skola

REKONSTRUKCE TYRŠOVÉ ULICE VE SPODNÍ ČÁSTI

 2022-09-19a-skola