DOMOV PRO SENIORY BUDE REALITOU

Podepsání smlouvy o převodu městského pozemku. Foto: Otto HasoňDne 18. 8. 2022 byla v zasedací místnosti starobylé radnice podepsána Ing. Milanem Vlčkem, starostou Města Velká Bíteš a jednatelem společnosti DS Velká Bíteš s.r.o. panem Jiřím Duškem smlouva o převodu městského pozemku p.č. 4625, k.ú. Velká Bíteš pro výstavbu a provozování „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“. Uzavřením této smlouvy završilo vedení města jednu ze svých hlavních společných priorit, a to vybudování odpovídajícího sociálního zázemí pro spokojený život našich nejstarších spoluobčanů ve Velké Bíteši.

Názorů na přípravu a statut a organizaci domova důchodců v našem městě se objevila za poslední dva roky celá řada. Jak od veřejnosti, tak od zastupitelů a jejich skupin. Vedení města však zvolilo jako reálnou cestu vyhlášení prodeje tohoto pozemku, na kterém město po předchozím zpracování projektu, již vlastnilo územní rozhodnutí na tuto stavbu. Prodeje za velmi přísných podmínek pro uchazeče o koupi pozemku, kteří byli povinni, v případě získání pozemku, domov pro seniory vybudovat a následně ho 40 let provozovat.

Samotné projednání záměru v zastupitelstvu nebylo od roku 2020 snadné. Většina členů opozice princip prodeje pozemku nejprve kritizovala. Následně se však v jednotlivých kolech prodeje jejich kritika zaměřila na zpochybňování přípravy, rozsahu a podmínek záměru a rovněž transparentnost prodeje. Rozhodnuto o prodeji bylo proto až v sedmém kole výzvy na prodej uvedeného pozemku na zasedání zastupitelstva města dne 25. 7. 2022. Nový domov seniorů ve Velké Bíteši tak nejpozději v polovině roku 2025 bude realitou.

Milan Vlček, starosta města