Slovo starosty 09/2022

StarostaVážení spoluobčané,

společně jsme doputovali ke konci volebního období, které se započalo komunálními volbami 5. a 6. října 2018. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města 5. 11. 2018 jsem díky vám dostal možnost potřetí za sebou pokračovat ve funkci starosty města a prokázat společně s koaličními partnery, že vaše volba osob do vedení města, kteří dlouhodobě s nasazením pracují pro město a jeho občany a kteří během čtyř let připravili a zrealizovali nejvýznamnější stavby ve městě za poslední desetiletí, byla správná.

Důkazem jsou dokončená revitalizace objektů prvního stupně základní školy Tišnovská – Za Školou včetně úpravy ploch při hlavním vstupu z ulice Na Valech a Tišnovská, kompletní rekonstrukce a rozšíření mateřské školy na Masarykově náměstí včetně školních zahrad a úprav okolí, příprava a aktuálně probíhající výstavba staveb obchodní zóny se supermarketem LIDL při ulici Vlkovská, příprava výstavby domova pro seniory U Stadionu, završená 18. srpna podpisem smlouvy se společností, která celý tento projekt nejpozději do roku 2025 zrealizuje a rovněž kompletní zajištění přípravy výstavby dvoukilometrového severozápadního úseku městského silničního obchvatu mezi Rasovnou a Krevlicemi, který je právě dokončován a bude uveden do provozu v září.

Stejně důležité však pro obyvatele Velké Bíteše a městských částí jsou provedená rekonstrukce druhé části ulice Nová Čtvrť, výměny výtahů v bytových domech U Stadionu a na městské poliklinice. Opravy, stavební úpravy a nové oplocení na fotbalovém stadionu, zahájení prací na přechodu pro chodce včetně nasvětlení na ulici Tišnovské a na Karlově, výměna a doplnění autobusových čekáren ve městě a městských částech, úpravy dvorní plochy včetně oplocení a nové vnější kanalizace u kulturního domu na Vlkovské ulici, provedení nového veřejného osvětlení ulic Za Potokem, Strmá, Karlov a městských částech. Přístavba únikového schodiště mateřské školy U Stadionu, které tomuto objektu chybělo více jak čtyřicet let. Akustické úpravy tělocvičny Základní školy Velká Bíteš na Sadové ulici, workoutové hřiště na Družstevní ulici, aktuálně realizované multifunkční hřiště s umělým povrchem mezi bytovými domy U Stadionu, které nahradí stávající prašné hřiště a rovněž také komplexní rekonstrukce komunikace s vybudováním nových chodníků a inženýrských sítí v ulici Rajhradské. Právě dokončená rekonstrukce Tyršové ulice v její spodní části u ulice Lánice, drobné stavební úpravy a revitalizace zeleně na obou městských hřbitovech či výsadba nových ploch zeleně ve městě. Celkový výčet uskutečněných záměrů je rozsáhlejší, ale neměly by v něm chybět realizace, uskutečněné v místních částech – opravená městská komunikace v Jestřabí, nové obratiště a zahájení provozu autobusové linky v Jestřabí, výstavba chodníku v Ludvíkově, nový vodovod pro obec Košíkov, spolupráce s občany a místní SDH při rozvoji volnočasového areálu v centru obce Košíkov, oprava cesty mezi místními částmi Holubí Zhoř a Jáchymov. Za zmínku jistě stojí i výrazné zvýšení finanční a materiální podpory zásahové jednotky SDH Velká Bíteš, zejména pořízením nové automobilové stříkačky Tatra 4x4 a dopravního automobilu Mercedes.

Celkový rozsah podpory a realizace všech opatření a investic ve městě v letech 2018 až 2022 je zveřejněn na webu www.vbites.cz v části informací o městském úřadu, materiálech finančního odboru k rozpočtům jednotlivých kalendářních roků. Rozsah a kvalita odvedené práce za toto volební období je nejlepší odpověď na permanentní kritiku současné opozice práce vedení města. Musím konstatovat, že prostor, který měla opozice čtyři roky ke konstruktivní práci v zastupitelstvu pro město, sama promarnila. Soustředila se pouze na opakování tvrzení o zadlužování města a kritice kroků města, týkající se rekonstrukce základní školy a dlouhodobě plánované privatizace malé části městských bytů. Tyto záležitosti spolu úzce souvisí. Úhrada části nákladů rekonstrukce školy výnosem z prodeje bytového fondu města, v jedné z nejstarší části sídliště U Stadionu, byl totiž připraven již v minulém volebním období tehdejší koalicí. Politický přístup opozice pokračoval v případě projednávání záměru rekonstrukce mateřské školy Masarykovo náměstí. Na zasedáních zastupitelstva opozice zvolila formu odmítání záměru s poukazem na jeho momentální nadbytečnost, a dle jejího tvrzení, nedostatečnou přípravu celé akce. Nebyla ochotna akceptovat fakt, že i příprava této akce byla zahájena již v minulém období a na základě přijímacích řízení v předchozích letech bylo zcela zřejmé, že městu budou chybět od letošního září místa pro umístění bítešských předškoláků do městských mateřských škol. Tato negativní politická konfrontační strategie opozice vyvrcholila v procesu projednávání záměru prodeje pozemku v lokalitě U Stadionu pro vybudování domu pro seniory. Odmítání záměru prodeje, spojené v závěrečných kolech projednávání s opakovaným poukazováním na možné podání trestních oznámení v souvislosti s podporou záměru, je pro mne záležitostí za hranou slušnosti v komunální politice. Kdo si průběh uvedených jednání chce osvěžit ve své paměti, tomu doporučuji opět městský web www.vbites.cz v části samospráva – zastupitelstvo – zápisy ze zastupitelstva. Podmínky a způsob vyhlášení výzvy byly v sedmém závěrečném kole připraveny vedením města tak, aby již nebylo možné jejich zpochybnění s tím, že koalice byla, stejně jako při rozhodujícím hlasování o mateřské škole Masarykovo náměstí, připravena záměr podpořit při hlasování i bez hlasů opozice. To, že opozice v konečném hlasování nakonec záměr podpořila, bylo, dle mého názoru, její nutností, bez které by před občany města v následujícím období totálně propadla. Následné obhajování významu jejich hlasování vyvolává u všech, kteří podrobně sledovali celou kauzu, naprostý údiv nad troufalostí sdělovat veřejnosti takovéto nepravdivé informace.

Vážení spoluobčané, 

jsem přesvědčen, že máte právo získat od starosty města reálné informace o dění ve městě. Zvolil jsem již v minulosti formu úvodního slova ve Zpravodaji. Za to jsem byl v poslední době opozicí kritizován s poukazem, že toto slovo je moji osobní politickou prezentací.

Rád bych vám potvrdil to, co si sami můžete ověřit. Že tomu tak nikdy nebylo. Mým záměrem při psaní úvodníku Zpravodaje bylo poskytnout vám skutečný obraz aktuálního dění ve městě, radě a zastupitelstvu města a odborech městského úřadu. Výše uvedený výčet provedené práce za uplynulé čtyři roky k tomu bezesporu patří a je připomenutím práce a nasazení současného vedení města a zaměstnanců městského úřadu ve prospěch města a jeho občanů. Práce, která již v nejbližších období městu přinese otevření supermarketu LIDL do letošních Vánoc a dokončení obchodní zóny u Vlkovské ulice do poloviny příštího roku, otevření domova pro seniory s kapacitou 96 míst pro obyvatele města nejpozději v roce 2025, pokračování kroků k reálné realizaci tříkilometrového jihovýchodního úseku silničního obchvatu města (JVO) mezi Krevicemi a krajskou komunikaci I/37 v koordinaci s výstavbou budoucí vysokorychlostní železniční tratě (VRT) v katastru Velké Bíteše dle předpokladů nejpozději do roku 2030. Trasa VRT je umístěna souběžně s dálnicí D1 na její jižní straně a součástí této státní strategické akce je propoj se stávající havlíčkobrodskou železniční tratí u Osové Bítýšky. Souběžné realizování vedení propoje VRT a JVO je výjimečnou příležitostí pro město, jak zásadním způsobem vyřešit snížení dopravní zátěže na státní silnici I/37 v intravilánu města (od Lánic přes ulici kpt. Jaroše až k exitu 162 dálnice D1), rozšíření a rekonstrukci dětských hřišť a městských sportovišť a revitalizaci městských parků a volnočasových ploch.

23. a 24. září budete mít v komunálních volbách možnost potvrdit, zda cesta vývoje města, která byla započata po roce 2010, včetně změn uskutečněných v končícím volebním období, a rovněž osoby, které většinu těchto změn iniciovaly, budou při hlasování vaší volbou či nikoliv. Rozhodnutí každého z vás bude důležité. Pokud budete chtít změnu, přemýšlejte, jaká má být a co vám a městu přinese. Vzhledem k existenci osmi volebních kandidátek ve městě bude, dle mého názoru, racionálnější spíše podpořit při hlasování celá vámi preferovaná volební uskupení, než jednotlivé kandidáty z různých kandidátek, aby tak nová budoucí koalice měla silnější mandát pro práci pro město, než tomu bylo v končícím volebním období.

Děkuji vám za vaši podporu a trpělivost při uskutečňování změn na tváři našeho města i společenských vztahů ve městě za uplynulé období.

Ing. Milan Vlček, starosta města