Péče o veřejnou zeleň

2022-07-04-zelen-uvodniV měsíci červnu proběhla údržba zeleně na Masarykově náměstí. Kromě ořezu mladých stromů s navýšením podjezdné výšky byla provedena kontrola a bezpečnostní ořez vzrostlých lip.

Průběžně se pracuje na odstranění náletových dřevin na hřbitově u kostela sv. Jana Křtitele. Celková údržba hřbitovní zeleně bude zahrnovat i péči o novou výsadbu a úpravu podchozí výšky památných lip. Dále je redukována a zmlazována Hedera na hřbitovní zdi.

Po konzultaci s arboristou bude nutné provést i bezpečnostní ořez některých lip u „Oranžového hřiště“. Práce by měly být dokončeny v průběhu měsíce července.

Postupně se snažíme zkrášlovat a oživovat městskou zeleň výsadbou stromů a zakládáním trvalkových záhonů – jak jste si již mohli všimnout, aktuálně proběhla výsadba v parčíku před základní školou a u obchodu potravin na Vlkovské ulici. Během následujících let se trvalky rozrostou a budou postupně nakvétat po celé vegetační období.

2022-07-04-zelen2

Na podzim plánujeme několik dalších výsadeb.

 

Budeme žádat o grant u Nadace partnerství na osázení zahrady pro děti (školka Lánice) a dále na výsadbu alejových a ovocných stromů u bytových domů na ulici Vlkovská. Pro děti jsme navrhli pestrou skladbu původních dřevin, které budou kromě zastiňující funkce plnit i funkci vzdělávací. A samozřejmě i pár ovocných keřů a stromů.

 

Bytové domy na Vlkovské a Lomené ulici plánujeme výsadbou opticky oddělit od rušné komunikace a od parkoviště. Navrhujeme vysadit rychle rostoucí habry obecné – konkrétně kultivary ´Fastigiata´, které tvoří hustou a kompaktní korunu, dále různé kultivary jeřábů a několik javorů, soliterně pak vzrůstnější jírovce. V centrální části pozemku bychom rádi částečně obnovili výsadbu ovocných stromů, které již dosloužily, a do budoucna ji doplnili i posezením.

 

Prostor vzniklý úpravou terénu po proběhlé stavbě za zimním stadionem osázíme řadou již zmíněných kultivarů habru a několika keři. Zeleň bude tvořit optickou i hlukovou clonu.

 

pdfskolka_Lanice-dotace.pdf

pdfvysadba_Vlkovska-dotace.pdf

pdfvysadba_za_ZS.pdf

 

Ing. Blanka Michálková

 

referentka odboru majetkového

Městského úřadu Velká Bíteš