Oprava překopů na ulici Karlov

Vážení obyvatelé ulice Karlov,

dne 11.07.2022 od 6.00 h zahájí společnost Rekostav, s.r.o. jednodenní opravu červeně vyznačených překopů v komunikacích. V případě cestování vozem si vozidlo odstavte mimo opravovanou lokalitu, po 6.00 h nebude umožněn průjezd.

V případě potřeby kontaktujte Ing. Hanu Žákovou, tel: 727 819 675.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Hana Žáková

odbor investic a rozvoje

Městského úřadu Velká Bíteš

Výstřižek Karlov