Aktuální dopravní průjezdnost komunikace v úseku Velká Bíteš - Jindřichov a Jestřabí

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Od 1.4.2022 je z důvodu celkové rekonstrukce komunikace III/3928 ulice Rajhradská úplně uzavřen její úsek od křižovatky s ulicí Jihlavská (silnicí č. II/602) po křižovatku s místní komunikací Na Výsluní.

Příjezd k Zahradnictví Pelán umožněn.

 

 

 

Náhradní trasa do místních částí Jindřichov a Jestřabí je pro motorová vozidla stanovena následovně:

  • automobily do 3,5t mohou uzavírku na Rajhradské objíždět přes sousední místní komunikaci Na Výsluní
  • pro automobily nad 3,5t je průjezd ulicí Na Výsluní zakázán. Objízdná trasa je z Velké Bíteše do Jindřichova a Jestřabí vedena po silnici č.: III/3928, II/602, I/37, II/399 a II/392, trasou Velká Bíteš, Jinošov, Pucov, Jindřichov.
  • autobusové linky veřejné dopravy budou užívat k objížďce místní komunikaci Na Výsluní

Odkazy:

https://mapy.kr-vysocina.cz/ksusv_pfa/apps/webappviewer/index.html?id=ca4321943f304c4fb6a9a0f4fb454388 

https://dopravniinfo.cz/

formální informace z Velkého Meziříčí v našem článku

 

2022-04-04a-objizdka-Jindrichov