Prodej stavebních pozemků v Ludvíkově

Město Velká Bíteš prodává dva stavební pozemky v místní části Ludvíkov. Oba pozemky jsou určeny pro výstavbu rodinných domů, a to ve lhůtě do 7 let od jejich nabytí se smluvní sankcí pro případ jejího nedodržení. Konkrétní podmínky jejich prodeje jsou zveřejněny v záměrech na úřední desce Městského úřadu Velká Bíteš, příp. na jeho webových stránkách. Jedná se o stanovení min. kupní ceny, její splatnost, vyznačení ochranného pásma lesa, zřízení věcného předkupního práva ve prospěch města a další podmínky. Nabídky kupní ceny je možno po uhrazení kauce ve výši 50 tis. Kč  podávat do 11.4.2022 do 11. hod. na podatelně Městského úřadu Velká Bíteš.

Jana Pelánová
majetkový odbor MěÚ Velká Bíteš

2022-03-23a-situace