Cena vodného a stočného v roce 2022

kohoutek2

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 25. 11. 2021, s odkazem na své usnesení ze dne 30. 09. 2021, potvrdilo výši celkové ceny vody 103,10 Kč na rok 2022 a schválilo dílčí ceny za vodné a stočné.
Členové předsednictva na listopadovém jednání potvrdili zářijové usnesení, které rozhodlo o zachování ceny vody pro rok 2022 ve stejné výši jako tomu bylo v roce 2021. Usnesení byla přijata po několikaměsíčních diskusích s provozovatelem VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. a dosáhlo se racionalizace nákladových položek a současně se eliminoval tlak na navýšení ceny vody.
Celková cena vody v roce 2022 bude tvořena částkou 59,30 Kč za vodné a 43,80 Kč za stočné. Došlo ke korekci jednotlivých cen s ohledem na skutečnou nákladovost dílčích položek. Změny se pohybují v rozsahu 1,40 Kč.
Přílohou naleznete podrobnou kalkulaci ceny včetně porovnání s cenou v roce 2021.

 

Žďár nad Sázavou 30. 11. 2021


Ing. Dagmar Zvěřinová, v. r.
předsedkyně předsednictva
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

 

Ing. Karel Fuchs, v. r.
ředitel divize
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.