Dopravní omezení - rekonstrukce násypu v ulici Rajhradská, vč. změny dopravní obsluhy místních částí JINDŘICHOV a JESTŘABÍ

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Vážení spoluobčané,

město Velká Bíteš zahajuje realizaci stavby III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu v ulici Rajhradská.

Vzhledem k tomu, že se jedná o časově náročnou stavbu tří investorů s podílem dotace, která má časově omezenou platnost, bylo nutné zahájit realizaci stavby již v letošním roce, byť v tak pozdním termínu.

Rekonstrukce Rajhradské ulice přinese i omezení pohybu a průjezdnosti v dané oblasti. V letošním roce se bude jednat o část ulice Rajhradská od křižovatky Rajhradská – Na Výsluní směrem na Jindřichov, v příštím roce očekávejme omezení od ulice Jihlavská po křižovatku Rajhradská – Na Výsluní.

Letošní 1. etapa s úplnou uzavírkou silnice III/3928 od křižovatky Rajhradská - Na Výsluní v délce cca 150 m směrem na Jindřichov bude probíhat v termínu od 11.10.2021 do 30.11.2021.

Současně bude úplně uzavřena ulice Na Výsluní v délce cca 60m od křižovatky Rajhradská – Na Výsluní.

- Obousměrná objízdná trasa pro veškerý provoz bude vedena po silnici přes Jinošov – Pucov – Jindřichov, viz. přiložená mapka.

- Linkovým autobusům bude po celou dobu uzavírky umožněn průjezd přes ulici Na Výsluní.

pdf2021-09-30a-dopravni_omezeni-mapka.pdf

O dalším průběhu realizace stavby Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení