KONEC dopravního omezení - rekonstrukce násypu v ulici Rajhradská, vč. změny dopravní obsluhy místních částí JINDŘICHOV a JESTŘABÍ - přes zimní období

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Vážení spoluobčané,

dopravní uzávěra v ulici Rajhradská pro letošní rok skončila ke dni 31.10.2021 a průjezd ulicí Rajhradská vám všem, včetně nákladní dopravy již je umožněn.

Omezení průjezdu ulicí byl v letošním roce oproti původnímu termínu o 1 měsíc zkrácen na základě změny původně plánovaného rozsahu stavebních prací.

V současné době s dodavatelem jednáme o dalším postupu prací, včetně dopravní uzávěry v příštím roce. Naším záměrem je umožnit vozidlům průjezd po maximální možnou dobu a úplnou dopravní uzávěru minimalizovat. Dodavatel je tomu nakloněn a věříme tomu, že společně nalezneme řešení, které bude přijatelné pro zajištění dobré dopravní obslužnosti do přilehlých obcí.

O dalším průběhu realizace stavby a dopravních omezeních v příštím roce Vás na tomto místě budeme včas informovat. 

 

Doplňující informace:

Stavební práce na realizaci stavby III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu v ulici Rajhradská budou v případě příznivého počasí opět zahájeny ke dni 1.4.2022.

Pro informaci uvádíme, že se jedná o časově náročnou stavbu tří investorů s podílem dotace.

Rekonstrukce Rajhradské ulice přinese i omezení pohybu a průjezdnosti v dané oblasti:

V roce 2021 byl omezen provoz v ulici Rajhradská od křižovatky Rajhradská – Na Výsluní směrem na Jindřichov, v příštím roce bude nutné tuto část opět krátkodobě uzavřít. Způsob a termín uzávěry vám zde v předstihu sdělíme.

Jakmile budou zahájeny práce od ulice Jihlavská, bude nutné uzavřít ulici Rajhradskou od ulice Jihlavská po křižovatku Rajhradská – Na Výsluní. I o této uzávěře Vám zde v předstihu poskytneme potřebné informace. 

 

Děkujeme za pochopení