Slovo starosty 09/2021

StarostaVážení spoluobčané,

městu se podařilo v poměrně krátkém čase zopakovat výběrové řízení na rekonstrukci Rajhradské ulice. Stavba proto začne ještě letos. Na základě názoru úředníka ministerstva pro místní rozvoj, že soutěž nebyla Krajským úřadem Kraje Vysočina vypsána zcela bezchybně, jsme byli nuceni opakovat výběrové řízení. Kromě fyzického zdržení a jím způsobených komplikací znamenalo toto stanovisko navýšení ceny souhrnně pro všechny tři investory – Kraj Vysočina, město Velká Bíteš a SVK Žďársko o více jak dva miliony korun. Rozhodně nestihneme vše, co bylo v původním projektu pro letošek plánováno. Začne se koncem září a máme měsíc na to, abychom alespoň vybudovali kanalizaci mezi koncem města a křižovatkou s ulicí Na Výsluní. V uvedeném úseku bude proveden jen jeden překop silnice a jeho oprava, jinak je kanalizace vedena mimo vozovku. Není proto třeba se obávat, že bude silnice přes zimu uzavřena.

V závěru prací na druhé etapě rekonstrukce Nové čtvrti jsme museli řešit detaily vjezdů do jednotlivých nemovitostí, které projekt nemohl zohlednit. Proto posunutí dokončení stavebních prací z konce srpna do září bylo stanoveno na 10. září. Připomínám, že aktuálně rekonstruovaná část Nové čtvrti je řešena jako obytná zóna, tedy bez chodníků, včetně zeleného pásu. Názory občanů se různí – některým zeleň chybí, jiní by zde měli raději parkovací místa. Neplánujeme v oblasti zatím výsadbu stromů, zelenou plochu je ale teoreticky možné na parkovací místa přebudovat. Konečnou podobu území ukáže budoucnost a názory místních obyvatel. Chceme, aby lidé pokud možno parkovali s auty na svých pozemcích. Dnes už jsou běžně v domácnostech dvě auta i více a parkovací místa na veřejných plochách města nemohou stačit.

Zeleně ve městě si vážíme. Na srpnové besedě bítešského seniorklubu nám bylo vytýkáno, že jenom kácíme. Byl jsem rád, že jsem mohl oznámit, že rada města vydala pokyn, že každý návrh na pokácení stromu musí být doplněn návrhem na náhradní výsadbu zeleně. Bohužel všichni občané nejsou milovníci stromů. Například na novém hřbitově musíme kácet borovice, protože jim někdo navrtal kmeny. Budeme tak muset pokácet nejen navrtané stromy, ale i ty sousední, které s poškozenými stromy tvoří souvislou řadu a mají tak proschlou vnitřní společnou stranu větví.

Kraj Vysočina svolal další koordinační schůzku k plánované vysokorychlostní trati (VRT) na 13. září. Přestože jsme jim oznámili, že na tento den máme plánované zasedání zastupitelstva, a tedy se nemůžeme odpolední schůzky zúčastnit, organizátoři zatím neplánují posun schůzky na jiný termín. Jednat se bude zejména o propojce mezi hlavní trasou VRT a stávající trasou havlíčkobrodské železnice. Ke stavbě propojky VRT, jak je dosud navržena, máme ale zásadní připomínky.

V pondělí 13. září se v kulturním domě uskuteční zasedání bítešského zastupitelstva. Budeme mimo jiné jednat o prodeji dalších bytů U Stadionu nebo pozemků pro Domov seniorů. Tento opakovaný záměr prodeje jsme umístili na více jak dva měsíce na úřední desku města a očekáváme, že v případě úspěšného dokončení prodeje pozemků budeme mít konečně partnera pro výstavbu a provozování tohoto sociálního zařízení v našem městě.

Stejně jako na srpnové besedě seniorklubu, i touto cestou bych rád informoval veřejnost o přípravách výstavby bítešského supermarketu na Vlkovské ulici. Dle informací, které mám k dispozici, je investor budoucího marketu již těsně před podáním žádosti o zahájení stavebního řízení. Podle podmínek města k územnímu řízení stavby je vydání stavebního povolení vázáno na podpis dohod o podmínkách vybudování části technické a dopravní infrastruktury, realizované v rámci obchodní zóny, která bude následně předána městu. Město požaduje dohled při výstavbě, dodržení dohodnutých parametrů jednotlivých stavebních částí a rovněž předjednaných termínů realizace. Posun příprav u celé akce je vidět už i na katastrální mapě – vlastníkem pozemku pod budoucím marketem je společnost Lidl.

Pro městskou knihovnu se během prázdnin adaptovaly volné zbývající prostory prvního patra domu č. p. 85. Kromě zřízení samostatných toalet pro personál a veřejnost a nové plynové kotelny, došlo i na související rekonstrukci zbývající části původního topení v prostorách knihovny. Dosud jediný společný záchod pro veřejnost i personál byl přístupný pouze přes pavlač. V zimě tak do komfortu chybělo opravdu hodně. Toalety pro veřejnost lidé ocení zejména u přednášek, besed a dalších akcí, které knihovna pořádá. Knihovna navíc dostává k dispozici dosud nevyužité další potřebné prostory pro skladování knih a materiálu knihovny. Nové prostory umožní mimo jiné pořádání bazaru a prodeje vyřazených knih. Další významná úprava se týká vytápění. Dosud byly v objektu dvě zastaralé kotelny, ty nyní nahradíme jedinou. Upravujeme i rozvody, abychom dosáhli lepší účinnosti vytápění. Pro příští rok plánujeme pokračování prací. Je nezbytné ještě opravit fasádu a průjezd, pokud se podaří sehnat dotace, mohli bychom uvažovat i o výtahu, abychom měli knihovnu bezbariérovou.

V úterý 24. srpna od 14.00 do 19.00 hodin jsme pro občany Velké Bíteše připravili možnost očkování proti koronaviru, navíc bez předchozí registrace, přímo v centru města. Akce se uskutečnila ve spolupráci s neziskovou organizací Podané ruce a Krajem Vysočina, město poskytlo technickou pomoc a parkovací místa před technickými službami na náměstí. Mobilní centrum připravilo jednodávkovou vakcínu Johnson & Johnson a dvoudávkovou Modernu, u které očkovací tým po 28 dnech přijede aplikovat ještě druhou dávku vakcíny.

S Klubem kultury jsme se letos dohodli na změně konceptu Tradičních bítešských hodů. Snažíme se hodové akce rozdělit mezi náměstí a prostranství u kulturního domu. Čekám, jak tuto změnu přijmou Bítešáci. Myslím, že přetlak na náměstí byl při pořádání hodů už zbytečně velký. Prostranství u kulturního domu je letos pěkně upraveno a kulturní dům samotný nabízí možnost zázemí. Navíc program hodů výrazným způsobem nezaostává za minulými ročníky.

Všechny obyvatele Bíteše i okolí tímto srdečně zvu na hody. Věřím, že si během celého hodového týdne od 8. do 15. září každý najde zcela jistě „svoji část“ hodového programu, která ho osloví.

Ing. Milan Vlček, starosta města