Slovo starosty 07-08/2021

StarostaVážení spoluobčané,

další z pravidelných zasedání zastupitelstva města se uskutečnilo 14. června. Úvod patřil, jako vždy, materiálům připraveným finančním odborem městského úřadu. K plnění rozpočtu města k 31. květnu jsme se shodli na tom, že rozpočet se plní přibližně dle plánu díky daňové výtěžnosti, která je hlavním zdrojem financí města. Nedává to samozřejmě pokyn k usnutí na vavřínech. Musíme sledovat inflaci, abychom byli schopni na letošní a příští rok naplánovat investiční akce a v dohodnutém rozsahu je také realizovat. V současnosti máme v rozpočtu určitou rezervu, to je dáno několika faktory. Jednak zůstatkem hotovosti na začátku roku a dále přesunem větší části stavebních prací rekonstrukce Rajhradské ulice na příští rok. Připomínám, že se nám podařilo po jednání s odborem dopravy krajského úřadu dohodnout zahájení kompletní rekonstrukce uvedené ulice ještě v letošním roce. Konečný rozsah prací pro letošní rok bude znám po dokončení výběrového řízení a výběru zhotovitele akce. Uvádím to proto, že 20. června jsme obdrželi informaci o nutnosti opakovat společné výběrové řízení, a to v souvislosti s nutností vyloučení pochybností o průběhu procesu vlastního výběrového řízení, které pro Krajský úřad, město Velká Bíteš a SVK Žďársko zajišťuje Krajský úřad Kraje Vysočina.

Vedení města na zasedání představilo zastupitelům svůj záměr na zřízení dopravního hřiště u základní školy a volnočasové zóny na Babinci, v lokalitě u potoka Bítýšky – od čističky odpadních vod po hráz rybníka pana Slámy. V uvedené záležitosti došlo k politováníhodnému nedorozumění. Poté co město poprvé dalo veřejnosti na vědomí svůj záměr na úpravu této lokality, aniž by byly zveřejněny konkrétní údaje, o co vlastně městu jde, část majitelů stavebních parcel z ulice Luční na Babinci se obávalo, že jim navhované úpravy negativně ovlivní charakter bydlení v jejich rodinných domech. Z toho důvodu zaslali v uvedené záležitosti dopis členům zastupitelstva města. Vedení města na toto podání reagovalo pozváním všech výše uvedených majitelů na zasedání rady města 7. června, kde jsme představili spolu s projektantem uvedený záměr města. Ten se týká převážně pozemků města, v případě jednoho pozemku je město jen jeho spoluvlastníkem. U něj máme zájem na postupném odkoupení zbývajících sooukromých podílů. Rozhodně nám nejde o to, abychom pozemky koupili a mohli si na nich dělat, co chceme. Jde nám o citlivé dotvoření dané lokality Babince. Vesměs jde v návrhu, který řeší území kolem potoka Bítýška, o přírodní prvky, citlivě navazující na potok. Potok by se navíc měl lidem víc ukázat, víc přiblížit, v části chceme stávající koryto upravit. Celý prostor by měl být navíc oddělen od zahrádek rodinných domků navýšením terénu s vysázenými stromy. Většina majitelů stavebních parcel na ulici Luční byla návrhem příjemně překvapena. Původní obavy, že tam chceme vybudovat hřiště pro bikery s různými zábradlími, plechovými rampami a podobnými prvky, se nám podařilo uvést na pravou míru. Na zasedání zastupitelstva 14. června jsem následně navíc jasně deklaroval, že obyvatelé ulice Luční, kteří podali své písemné podání a kteří budou bezprostředními sousedy záměrem dotčeného uzemí, budou vedením města přizváni k diskusi o konečné podobě uvedené lokality v rámci dalších stupňů projektu.

Souhrny usnesení ze zasedání zastupitelstva města, ale i jednání rady města jsou veřejnosti dostupná na webu města www.vbites.cz.

Jsem rád, že se epidemiologická situace zlepšila natolik, že školy v našem městě mohou alespoň poslední měsíc končícího školního roku regulérně učit. Už jsme měli ve městě první kulturní akce a věřím, že i hody se letos opět uskuteční tradičně s májou i chasou na Masarykově náměstí, i když třeba v omezeném rozsahu. Část hodového programu bude zcela jistě navíc přesměrována do nově upraveného prostranství u kulturního domu na Vlkovské ulici.

Nález letecké pumy z druhé světové války dne 6. června dopoledne při výkopových pracích na novostavbě rodinného domu na Návrší byl pro všechny obyvatele města výjimečnou situací. Její úspěšné zvládnutí považuji za úspěšnou zkoušku celého integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina, který fungoval na výbornou. Pochvalu zaslouží zejména hasičstvo celého přilehlého reginu. Akce se zúčastily kromě bítešské jednotky HZS a zásahové jednotky SDH například hasiči až z Dolních Louček, Zbraslavi, Křižanova, autobusy HZS z Třebíče a tak dál. Rozhodnutí o vlastní likvidaci nalezené pumy, včetně místa likvidace na okraji katastu města byla v samém závěru akce řešena krizovým štábem v součinnosti se zasahujícím pyrotechnikem Policie ČR, a to po vyhodnocení nebezpečnosti další manipulace s nalezenou municí. Věřím, že snad toto byla poslední reálná připomínka pozůstatků druhé světové války na území našeho města.

Ing. Milan Vlček, starosta města

Vážení spoluobčané, 

přeji Vám příjemné prožití letošního léta, hezkou dovolenou, kterou si užijte plnými doušky podle svých představ.

Ing. Milan Vlček, starosta města