Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č.II/395 v k.ú. Košíkov - Velké Bíteši

v místě: podjezd pod dálnicí D1

termín: 14.9.2020 – 31.10.2020

důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci rekonstrukce mostu dálnice D1 přes silnici č. II/395

 

 

 

hlavní dokumenthlavní dokument

grafická přílohagrafická příloha