Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č.III/3791 a místní komunikace ve Velké Bíteši

v místě: Velká Bíteš Vlkovská ulice a místní komunikace v rámci akce – Velká Bíteš – víkend FC PBS

termín: neděle dne 11.9.2020 – 12.9.2020

důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci společenské akce Víkend FC PBS

 

 

 

hlavní dokumenthlavní dokument

grafická přílohagrafická příloha