Slovo starosty 09/20

StarostaVážení spoluobčané,

v měsíci srpnu byla na radnici doručena zpráva Krajského úřadu, který nám v zastoupení ministerstva financí ČR oznámil, že na město obdrží finanční kompenzaci koronaviru ve výši 6 553 750 korun. Částka byla stanovena s ohledem na počet obyvatel našeho města dle Statistického úřadu k 1. 1. 2020. Ten činil 5243 osob. Potěšitelný je z tohoto pohledu trend mírného meziročního růstu obyvatel našeho města během posledních let. Tento růst je dokladem dlouhodobé podpory radnice nejen výstavbě rodinných a bytových domů ve městě, a to zejména v lokalitách Babinec a U Stadionu, ale také podpory místního školství, kultury a sportovního života ve městě.

Prostranství vedle kulturního domu bylo v srpnu ohrazeno novým oplocením. Instalaci provedly Technické služby. Nový plot je součástí dlouhodobě plánovaných úprav kulturního domu. Jeho součástí bude posuvná brána a vstupní branka. Umožní řízený vstup na kulturní a společenské akce pořádané na nádvorní prostranství u kulturního domu. Kromě nového plotu vítá kulturní dům návštěvníky opraveným schodištěm. Tato úprava je řešením dočasným. Zásadní rekonstrukce schodiště je součástí projektů rekonstrukce a dostavby kulturního domu, která je připravována investičním odborem městského úřadu v kategorii střednědobých projektů města

O prázdninách mě zastavila velká řada z vás s dotazem, kdo odmontoval ručičky hodin na opravené základní škole v ulici Na Valech. Vysvětlení je jednoduché. Hodiny byly projektovány s větším ciferníkem a tudíž i s většími ručičkami, než jaké namontoval dodavatel stavebních prací. Po dohotovení jsme vzhled hodin reklamovali, protože některé číslice byly umístěny na spojích kazet fasády a navíc se objevovaly rušivé odlesky na kazetách obkladu fasády. Požadovali jsme původní uvažovanou velikost a provedení hodin. Změna ciferníku a oprava kazet byla již provedena a konec prázdnin byl termínem pro dokončení výměny ručiček hodin za větší.

Kraj Vysočina opět vyhlásil soutěž o nejlepší stavbu roku 2019. Velká Bíteš přihlásila revitalizovanou základní školu a prostor před ní. Město Velká Bíteš usiluje v soutěži o titul Stavba roku Kraje Vysočina 2019. Jedná se o soutěž staveb dokončených na území Kraje Vysočina do konce roku 2019. Soutěž má 7 kategorií a v každé z nich se stanovuje Stavba roku Kraje Vysočina. Udělují se ještě zvláštní ceny, kterými jsou cena veřejnosti, cena hejtmana, cena ČKAIT a cena SPS (Svaz podnikatelů ve stavebnictví). Například v roce 2016 získalo Město Velká Bíteš čestné uznání za stavbu „Rekonstrukce Masarykova náměstí Velká Bíteš“.

Letos Velká Bíteš do soutěže přihlásila hned dvě stavby. První z nich je „Předprostor ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ a druhou je „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“. Veřejnost hlasovala od 10. do 20. srpna 2020, vyhlášení výsledků bude v Okříškách dne 7. září. Informace o soutěži se rovněž objevila na webových stránkách města.

V průběhu srpna byla vyhlášena dvě výběrová řízení na rekonstrukci zbývajícího úseku komunikace a inženýrských sítí v ulici Nová Čtvrť a rekonstrukci inženýrských sítí v lokalitě U Stadionu. Konečně se tak obyvatelé uvedených lokalit dočkají dlouho avizovaných staveb, které by měly být dokončeny nejpozději v letních měsících příštího roku. U rekonstrukce sítí v Nové Čtvrti jsme v případě rekonstrukce kanalizace zvolili kromě výměny potrubí v hlavní trase úseku rovněž v části trasy vedoucí pod zahradami rodinných domů technologické řešení, spočívající ve výstelce stávajícího vedení kanalizace. Jedná se o úpravu vnitřního povrhu potrubí odpadní kanalizační stoky ve dvou slepých ulicích lokality. Měli jsme samozřejmě možné alternativy řešení, a to buď překopat zahrady rodinných domů a potrubí vyměnit, případně obrátit spád a vést kanalizaci proti spádu vozovky na křižovatku. Tam bychom však byli v hloubkách přesahujících šest metrů. Obě tyto varianty jsme s ohledem na podmínky v ulici zavrhli.

Tradiční bítešské hody 2020 byly zrušeny v souvislosti s koronavirem. Pro ty z vás, kteří se však na počátku září chystáte vyrazit za kulturou, doporučuji navštívit v sobotu 5. září druhý ročník Gulášfestu, který organizátoři umístili opět za kulturní dům. Vážím si velmi rovněž iniciativy bítešského fotbalového klubu FC PBS Velká Bíteš, který pořádá v areálu fotbalového stadionu celý následující víkend, 11. až 13. září kulturní akci pro všechny bítešské generace. Nejde ovšem jen o jedinou akci, která se v původně plánovaném termínu hodů koná. Klub kultury pořádá výstavu obrazů Jaroslava Skuly, ve svém areálu v Lánicích budou tradičně vystavovat bítešští chovatelé. V neděli 13. září odpoledne pak vystoupí na venkovní ploše u kulturního domu se svým hudebním a tanečním programem žáci bítešské ZUŠ a děti a mládež Bítešanu. Folklorní nedělní odpoledne navíc zakončí vystoupení dechové hudby Galáni z Přibyslavic.

Ing. Milan Vlček, starosta města