UPOZORĚNÍ

Vážení spoluobčané, upozorňujeme, že dne 8.7.2020 byl ve večerních hodinách ve Velké Bíteši v lokalitě Pod Babincem zaznamenán výskyt zájmových osob, které by mohly na území města Velké Bíteše páchat majetkovou trestnou činnost. Tyto osoby se pohybovaly v okolí novostaveb rodinných domů a nelze vyloučit, že takto činily v úmyslu provést vloupání do uváděných objektů. V této souvislosti Vás tedy upozorňujeme na řádné zabezpečení Vašeho majetku či Vašich nemovitostí.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem i k tomu, že začátkem roku 2020 došlo na území našeho města k opakovaným krádežím vloupáním do rodinných domů, prosíme Vás, pokud byste zaznamenali výskyt podezřelých osob či motorových vozidel v okolí rodinných domů či novostaveb, sdělte toto Policii České republiky na bezplatnou linku 158 případně na služební mobilní telefon hlídky policejní stanice Velká Bíteš 725 292 327 nebo na Městskou policii Velká Bíteš telefonní číslo 566 789 999. V případě výskytu podezřelého motorového vozidla si prosím zaznamenejte registrační značku tohoto vozidla.

Milan Vlček, starosta města

Pavel Hradecký, městská policie