Nové obecně závazné vyhlášky

Na posledním zastupitelstvu města s označením 12/2020 konaném 08.06.2020 byly přijaty následující nové obecně závazné vyhlášky: