Slovo starosty 06/20

StarostaVážení spoluobčané,

v souvislosti s průběhem pandemie koronaviru a souvisejícími přijatými opatřeními v naší republice si rada města stanovila konec května jako milník k dořešení otázky pořádání letošních hodů. Rozhodla stejně jako v případech konání obdobných akcí, na základě doporučení ředitele ICKK. Tento je totiž hlavním organizátorem a současně garantem nejvýznamnějších akcí ve městě. Zejména hodů. Pořádání těch letošních by bylo i přes pozitivní vývoj pandemie v naší republice v posledních týdnech stále velice zdravotně rizikovou záležitostí. Obvyklá návštěvnost slavnosti v řádu tisíců návštěvníků, stovky účinkujících a organizačních pracovníků jsou pro členy rady města i mě osobně důvodem k rozhodnutí letos hody nepořádat. Toto stanovisko sdílím i přes skutečnost, že jsem se jich za uplynulá desetiletí aktivně účastnil. Jako stárek, rychtář, člen národopisného souboru Bítešan a v neposlední řadě i jako jejich spoluorganizátor. Jsem přesvědčen, že tato letošní „vynucená“ pauza dopomůže obyvatelům Bíteše k hlubší úvaze, jak jsou na tom sami se svým postojem k hodům a zdali jsou pro konání hodů v příštím roce 2021 připraveni přispět i svoji pomocí a aktivitou.

Městský úřad a jeho odbory již pracují bez omezení v plném rozsahu. Podílí se aktuálně mimo jiné na práci a záměrech samosprávy města v oblasti správy a oprav majetku města, investičních projektů a záměrů ve městě a městských částí, veřejné přepravy osob v rámci VDV Krajem Vysočina nebo rovněž přípravy rozšíření strojního a technického vybavení bítešských hasičů.

Ve vedení bítešské zásahové jednotky SDH došlo ke konci dubna ke generační výměně. Dlouholetý velitel pan Ludvík Zavřel byl odvolán ze své funkce. Členové rady města mu současně poděkovali za dlouholetou obětavou a svědomitou práci na tomto postu. Na jeho místo byl jmenován Josef Vlček. Ten ke svému zaměstnání profesionálního hasiče na letišti v Brně, členství v zásahové jednotce SDH města a vedení skupiny mladých bítešských hasičů, tímto převzal ještě vlastní vedení zásahové jednotky SDH. Rovněž mezi členy jednotky došlo k výměně a jednotka se výrazně „omladila“. Je navíc potěšitelné, že v novém složení tato skupina bítešských hasičů umí i v osobní rovině bez problémů komunikovat a spolupracovat a hodlá navázat na kvalitní práci svých předchůdců.

Rada města v měsíci květnu obdržela písemné stanovisko developera výstavby obchodního centra při ulici Vlkovská o probíhající přípravě této akce. Předložený harmonogram jednotlivých etap příprav by měl zajistit kolaudaci a zahájení prodeje v supermarketu LIDL a sousedních retailových prodejnách v prosinci 2021.

Rada města rovněž projednala a doporučila k projednání členům zastupitelstva vyhlášku o dodržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a ochraně zeleně ve městě a dále zrušení vyhlášky města z roku 2008, týkající se z výše daně z nemovitostí na území městských částí města Velké Bíteše.

V pondělí 8. června se uskuteční zasedání zastupitelstva města. Na jeho programu bude dále kromě jiného projednáván střednědobý investiční plán města, který byl po předchozím neschválení na únorovém zastupitelstvu zásadně přepracován, dále pak rozpočtové opatření města reagující na pandemii a výše uvedený plán, ale také například odkupy pozemků pro plánovaný severozápadní obchvat města. Jeho příprava ve spolupráci s Krajem Vysočina pokračuje podle plánu tak, aby vlastní stavební práce byly na této první dvoukilometrové části obchvatu mezi státní silnicí I/37 směrem na Osovou Bítýšku a krajskou silnicí II/379 ve směru na Křoví, zahájeny v polovině příštího roku.

V samém závěru měsíce května byly instalovány na území města dopravní značky, které od 1. června viditelně změní dopravní režim v některých městských lokalitách. Připomínám, že již od února znají obyvatelé města jejich rozsah. Jedná se o rozsáhlejší úpravu dopravního značení na ulici Tyršové, v rámci které bude „Ústavák“ nově zprůjezdněn jen zespodu od Lánic nahoru k poliklinice. Současně bude začátek jednosměrného úseku spodní části ulice Tyršova před lékárnou posunut ještě blíže ke křižovatce před poliklinikou. Všechna vozidla, která do tohoto úseku vjedou, budou odjíždět dolů po Tyršové ulici směrem na Lánice. Řidiči stále parkují ve městě v rozporu s vyhláškou a nenechávají dostatečnou průjezdnou šířku vozovky. Proto další jednosměrka ve městě přibude mezi tzv. dvouletkovými bytovými domy U Stadionu směrem k mateřské školce, na spojovací komunikaci „U Šibravy“ a v horní části sídliště U Stadionu u dětského hřiště. Dále budou na ulicích lokality U Stadionu v oblasti DPN a lokality Za Školou instalovány dopravní značky zákazu zastavení. Městská policie po dohodě s vedením města již nebude tak široce tolerantní k případům překračování nastavených pravidel v dopravě na území města jako dosud. Dodržování nového dopravního značení proto bude od samého začátku června kontrolováno městskou a státní policií.

Ing. Milan Vlček, starosta města