Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice II. tř., silnice III. tř. a místní komunikace, ve správním obvodu města Velká Bíteš

v místě: opravy havárie vedení vodovodu nebo kanalizace

v k.ú.: Velká Bíteš, Nové Sady, Křoví, Záblatí, Vlkov, Březské, Březí, Osová Bítýška, Skřinářov, Rozseč, Heřmanov, Nová Ves, Radňoves, Vidonín

termín: maximálně 60 dnů v období 3.6. 2020 – 28.2. 2021

důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění prací na komunikaci při havarijních opravách vodovodů a kanalizací

 

 

 

hlavní dokumenthlavní dokument

hlavní dokumentvyjádření PČR

grafická přílohagrafická příloha I

grafická příloha IIgrafická příloha II