Den osvobození

Ing. Milan Vlček, starosta městaVážení spoluobčané,

dovolte mi, abych si spolu s vámi připomněl 75. výročí osvobození Československa v roce 1945. Ukončení druhé světové války, které přineslo mír do našeho města a celé tehdejší republiky. Pro Velkou Bíteš válka fakticky skončila ve středu 9. května 1945, kdy se několik minut po šesté hodině ranní v ulicích našeho města objevily první ruské tanky a prvosledové vojenské jednotky. Byl to ten okamžik, na který naši rodiče, prarodiče a ostatní občané města dlouhé roky války čekali. Okamžik nadcházejícího míru a svobody. Okamžik, kterého se však již nedočkali někteří z obyvatel. Těmi z posledních byli ti, kteří se stali oběťmi posledního bombardování Velké Bíteše v samém závěru války – dopoledne devátého května 1945. Jména bítešských obětí druhé světové války byla zvěčněna na pomníku padlých, který se nachází v prostranství u kostela sv. Jana Křtitele a rozmnožily tak desítky jmen obětí první světové války, na jejichž paměť byl pomník postaven.

Vážení spoluobčané,

cesta svobody a demokracie v naší vlasti během uplynulých desítek let od konce války byla klikatá. Mějme na paměti, že současná doba, ve které nyní žijeme, je nesrovnatelná s dobou před pětasedmdesáti lety. Je dobou míru, ekonomické a sociální prosperity, která vyrostla na výsledku práce a úsilí našich předků a byla vykoupena utrpením a životy předchozích generací, pro které byla válka zásadním milníkem v jejich životě.

Věnujme jim proto naše poděkování a vzpomínku.

Ing. Milan Vlček, starosta města