Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č.II/602, č.II/395, č.II/379, č.III/3791 a místní komunikace ve Velké Bíteši

v místě: Velká Bíteš Masarykovo náměstí a přilehlé komunikace v rámci akce – cyklistický závod Velká Bíteš-Brno-Velká Bíteš 2020

termín: neděle dne 29.3.2020

důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci cyklistického závodu Velká Bíteš-Brno-Velká Bíteš 2020

 

 

 

hlavní dokumenthlavní dokument

grafická přílohagrafická příloha