Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice II. tř., silnice III. tř. a místní komunikace, v územním obvodu obce

s rozšířenou působností Velké Meziříčí

v místě: údržby a opravy komunikace

termín: 1.4. 2020 – 31.3.2021

důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění

prací na komunikaci

 

 

 

hlavní dokumenthlavní dokument

grafická přílohagrafická příloha