Známky na popelnice na rok 2020 městský úřad nevydává

Popelnice na komunální odpad budou jejich vlastníkům označeny identifikační známkou na rok 2020 pověřeným pracovníkem technických služeb ve dnech svozu v průběhu 1. Čtvrtletí roku 2020.