SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A OSLAVY DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA

2019-11-11zakladni skolaV rámci oslav Dne vzniku samostatného Československa se v pátek 25. října od 16.00 hodin uskutečnila v Městském muzeu ve Velké Bíteši série tří přednášek o Janu Amosi Komenském, Žerotínech a jednotě bratrské. Následující slavnostní sobotní den 26. října byl rozdělený do dvou částí.

V první odpolední části se v 15.00 hodin slavnostně otevřela nově zrekonstruovaná Základní škola na Tišnovské ulici. Po úvodním slovu starosty města Ing. Milana Vlčka a ředitelky Základní školy Mgr. Věry Kroutilové byla odhalena bronzová socha Jana Amose Komenského, jejímž autorem je akademický sochař Nikos Armutidis a Irena Armutidisová.

V kulturním programu vystoupili také Zpěváčci z Bítešanu. Po požehnání ct. o. Bohumilem Poláčkem základní škole a přestřižením pásky byla škola otevřena. Návštěvníci, kteří přišli v hojném počtu, si mohli pak interiér školy prohlédnout včetně tříd, šaten, učeben i školní jídelny. Návštěvníci dříve narození si mohli třeba i zavzpomínat na svá školní léta.

Základní škola se rekonstruovala během uplynulých 14 měsíců. Díky nástavbě, přístavbě a půdní vestavbě se mohlo vytvořit a kompletně vybavit devět nových učeben.

Druhá slavnostní část pokračovala od 17.00 hodin již v kulturním domě.
Po slavnostním zahájení a projevech starosty města, ředitele městského muzea Ivo Kříže a dalších hostů byly předány ocenění a poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš a to:
ředitelce Mateřské školy Jiřině Janíkové - poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš v oblasti školství
Rodačka z nedalekých Říčan, která zvolila Velkou Bíteš za místo svého životního působiště a která svůj profesní život zasvětila pedagogické práci s předškolními dětmi.
Po studiu na Gymnáziu na Zastávce a následně na střední pedagogické škole v Brně nastoupila v roce 1978 jako učitelka mateřské školy ve Velké Bíteši v Lánicích. Po vybudování mateřské školy U Stadionu První brněnskou strojírnou v roce 1983 přešla do této školky „na bytovkách". Zde od roku 1992 vykonává funkci ředitelky. Svoji prací a aktivitou přesvědčila za uplynulá léta nejen spolupracovníky a rodiče dětí, ale i představitele města o tom, že právě ona je vhodnou osobou pro svěřenou funkci. Její zásluhou je dnes tato Veselá školka s celkem 100 dětmi ve čtyřech barevných třídách příkladem zařízení, které naplňuje beze zbytku svoji filozofii: Nepromarnit čas dětství.
Kvalitní výchova dětí ve školce je doplněna nadstandardními aktivitami, kterými jsou:
Flétničky pro nejmenší – kroužek, kde se děti seznámí s hudebním nástrojem formou různých her, dechových cvičení a samotnou hrou na flétny.
Mighty shake – taneční kroužek za spolupráce s taneční skupinou, orientovanou na široké spektrum tanečních stylů od streetových až po společenské párové tance či divadelní tvorbu. Děti si zde osvojí mnoho tanečních kroků, správné držení těla, rozsah, vnímání hudby a mnoho dalšího.
Národopisný kroužek Bítešánek - kroužek reprezentuje Mateřskou školu U Stadionu více jak 40 let. Jeho činnost navazuje na bohaté folklorní tradice města, ale i na zvyky a tradice domácího regionu Podhorácka.
Angličtina pro nejmenší - kroužek, ve kterém jsou od letoška seznamovány děti se základem jazyka hravou a nenásilnou formou.
Rozsáhlý je seznam projektů, za kterými paní ředitelka za svého působení stála, ať jsou to projekty investiční či projekty školské a pedagogické. Neméně obsažný je seznam partnerských subjektů, se kterými školka během roku spolupracuje.
 

Dále ocenění bylo předáno Miloši Ondráčkovi - poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš v oblasti školství a veřejného života
Pro většinu Bítešáků jednoznačně osobnost, na kterou dnes vzpomínáme pro jeho na první pohled pedagogicky přísný ale ve svém důsledku velice efektivní a systémový přístup k výuce svých žáků na základní škole. Bývalí premianti, ale i méně zdatní žáci dodnes oceňují množství znalostí, které byli schopni se naučit a dále v životě uplatnit v hodinách matematiky a fyziky, které vedl pan učitel Ondráček.
Učitelská profese provázela tohoto rodáka z Holubí Zhoře celým životem. Po vystudování pedagogické školy odešel na tři roky na umístěnku na severní Moravu, do Supíkovic u polských hranic. Zde si našel svoji budoucí ženu. Po návratu působil jako učitel na základní škole ve Velké Bíteši. Kromě pedagogické práce se aktivně věnoval práci pro své spoluobčany v obecním výboru obce Holubí Zhoř. V roce 1990 se stal ředitelem Základní školy Velká Bíteš a řídil výstavbu nového areálu školy na ulici Sadová, ve kterém je dnes umístěn druhý stupeň této školy. Vedl také moderní dostavbu kuchyňského a jídelního traktu školy, které spojily dva nejstarší školní objekty na ulici Tišnovské a Za Školou. Po šesti letech působení na postu ředitele odešel do důchodu, který vyplnil prací a plnohodnotným životem v kruhu své široké rodiny.

Celou akci oslav pak zakončil koncert operních pěvců Gabriely Beňačkové a Jakuba Pustiny.

Slavnostní večer moderoval velmi příjemný moderátor a hlasatel Alexander Hemala.
V horním patře kulturního domu byla pro návštěvníky připravena také malá výstava vybraných fotografií z fotosoutěže s názvem „Velká Bíteš v zrcadle", která proběhla v letních měsících letošního roku a vyhodnocena byla na Tradičních bítešských hodech v měsíci září.

Informační centrum a Klub kultury

Galerie k článku je dostupná zde