Slovo starosty 11/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

26. října byla slavnostním odhalením sochy Jana Amose Komenského a přestřižením pásky symbolicky zpřístupněna veřejnosti revitalizovaná základní škola. Mohu s uspokojením konstatovat, že revitalizace skončila úspěšně a škola již opět žije svým specifickým životem. Jako na začátku provozu každého nového díla řešíme pouze drobné provozní záležitosti – například dolaďujeme co nejoptimálnější seřízení systému topení a vzduchotechniky. Dva dny před otevřením školy, ve čtvrtek 24. října jsme za přítomnosti hostů, učitelů a žáků školy uložili do pamětních schránek školních budov dokumenty, které mapují naši současnost. Tak jako jsme my při začátku rekonstrukce s pohnutím prohlíželi sto let staré materiály, budou se třeba za dalších sto let podivovat naši potomci nad poselstvím, které jim tímto způsobem zanechali. Jednu pamětní schránku jsme zabudovali ve vstupní chodbě historické budovy na místo, kde byla původní pamětní schránka z roku 1904 a druhou ve vestibulu novější budovy v ulici Na Valech. Detailní zprávu o financování celé revitalizace jsme předložili na mimořádném semináři zastupitelstva na konci srpna. Veřejnost s ní seznámíme na internetových stránkách města během listopadu. Chtěl bych uvést na pravou míru různé fámy o ceně sochy Jana Amose Komenského. Smluvní cena tohoto uměleckého díla včetně osazení je 1,6 milionu korun plus DPH 15%. Od sponzorů se nám podařilo získat doposud 450 tisíc korun. V souvislosti s pořízením sochy připomínám, že rozhodnutí o pořízení tohoto díla nám ulehčil vyhraný soudní spor se společností M-silnice, který přinesl do městské pokladny mimořádný příjem ve výši přesahující 2,3 milionu korun. Další sponzoři přispěli do dnešního dne navíc částkou 110 tisíc na vybavení školy. I tyto subjekty jsme původně oslovili ohledně příspěvku na sochu. Škola však v samém závěru rekonstrukce potřebovala mimořádné peníze na vybavení nábytkem, proto byly tyto finanční prostředky dárců nasměřovány na jeho výrobu. Všem sponzorům touto cestou ještě jednou srdečně děkuji. S paní ředitelkou školy Věrou Kroutilovou jsem projednávali během uplynulého měsíce aktuální stav nábytku a školního vybavení a potřebu jejich doplnění či obměny. Odborné třídy jsou kompletně vybaveny nábytkem i pomůckami. V patnácti kmenových třídách je základní nábytek – lavice, židličky, stůl, židle a odkládací polička pro učitele.V některých třídách jsou nové vestavěné skříně. Pro třídy navrhuje paní ředitelka pořídit jednoduchý, účelný nábytek, aby si děti měly kam uložit třeba kufříky pro výtvarnou výchovu a podobně. Nábytek, který bude ladit se vzhledem tříd ve staré i nové budově. Shodli jsme se na tom, že škola bude definovat svoje požadavky do pololetí, aby od začátku příštího školního roku byl nový nábytek na místě. Rád bych jako dodavatele nábytku viděl některou z bítešských firem, která je v dosahu a je schopná provést drobné úpravy nebo detaily na míru. Vybavení školní jídelny také už morálně zastaralo a technicky je za zenitem. Takže i zde ještě nějaké náklady předpokládáme.

Po počátečních diskusích o vhodnosti současného dopravního řešení Tyršovy ulice můžeme konstatovat, že toto opatření jednoznačně zlepšilo a zpřehlednilo dopravu. Proto již připravujeme výměnu dočasného dopravního značení za trvalé. Současné řešení však nemusí být definitivní, budeme dále sledovat dopravu i v zimním období a pokud se vyskytnou zásadní problémy, jsme připraveni provést další lokální úpravy značení. Konkrétně mám na mysli situaci u polikliniky. Stává se, že řidiči nerespektují přednost vozidel jedoucích „Ústavákem“ nahoru. V křižovatce s ulicí Tyršovou bychom proto chtěli přidat druhé zrcadlo. Pokud toto nepomůže, jsme připraveni nastavit jednosměrný provoz v tomto úseku silnice. Většina řidičů respektuje změnu dopravního režimu v Tyršově ulici. Zjednosměrnění kolem sokolovny funguje, parkoviště u střední školy také. Zaměřujeme se na jednotlivé případy nekázně řidičů, naše tolerace dopravních přestupků je v současnosti již menší. Na základě záznamu kamer budou řešena městskou policií. Obdobně budeme řešit i parkování na náměstí nebo v případě parkování vozidel na jedné straně obousměrných komunikací ve městě. Dle zákona je totiž i bez dopravní značky při parkování u obrubníku nutno dodržet na kominikaci průjezdní koridor pro oba směry dopravy. Jednoduše řečeno: je nezbytné dodržet 2 x 3 metry, celkem tedy 6 metrů šířky, mezi okrajem parkujícího vozidla a protilehlým obrubníkem pro průjezd ostatních vozidel. Každý řidič nechť se zamyslí, jak často toto pravidlo při parkování porušuje.

Blíží se konec roku a radnice opět připravuje rozpočet města na rok následující. Ten bude mimo jiné zahrnovat skutečnost, že rekonstrukce ulice Rajhradská byla Krajem odsunuta na rok 2021 nebo fakt, že dokončení rekonstrukce Nové čtvrti je pro nás hlavní prioritou roku 2020. Konečný návrh rozpočtu bude předložen zastupitelstvu města k projednání a schválení na jeho zasedání 9. prosince.

Informační centrum a Klub kultury hodlá obnovit organizaci trhů na náměstí. V letošním roce se dle jejího ředitele uskuteční v termínech 6. listopadu a 4. prosince. Pouze však na střední ploše spodní části náměstí, aby tak trhy umožnily souběžné parkování vozidel při jejich konání. Nepůjde jen o řemesla, ale i potraviny a další produkty. Podle ohlasu občanů bude rozhodnuto o konání trhů i v následujícím roce 2020. Dlouhodobým záměrem vední města je přesunout konání trhů do prostoru za radnicí. Dosud se však nepodařilo mimo náměstí pravidelně a ve větším rozsahu trhy pořádat. Nezájem o trhy je dán zřejmě i profesním a sociálním rozvrstvením společnosti – až se toto změní tak, že se lidem vyplatí prodávat to, co sami vypěstují či vyrobí, teprve pak budou fungovat trhy ve své přirozené podobě tak, jak můžeme vidět v zahraničí. Plánované dořešení celkové koncepce rekonstrukce a rozšíření mateřské školky a souvisejících úprav veřejného prostranství za radnicí je krokem k zajištění podmínek pro konání trhů ve městě a představuje pro nás do budoucna možnost trvalého řešení pro umístění městského tržiště mimo vlastní Masarykovo náměstí.

Ing. Milan Vlček, starosta města