Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Úprava místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunální odpadů od roku 2020

  Důvody:

  1. Legislativní
  2. Nárůst množství objemného odpadu, navýšení cen za likvidaci u ostatních položek mimo komunálního odpadu (každoročně o 10%) a velký nárůst cen u nebezpečného odpadu
  3. Zvýšené náklady na přepravu

   

  Ad 1) Dne 15. 10. 2019 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválena novela zákona o místních poplatcích, která představuje nové legislativní požadavky na celou problematiku místních poplatků, a to včetně dopadu do znění obecně závazných vyhlášek, tedy i do dotčené vyhlášky města.

   

  Ad 2) V současné době občané Velké Bíteše hradí díky poplatku za komunální odpad pouze část nákladů spojených se sběrem, svozem a dalším nakládáním se směsným komunálním odpadem. Ostatní úrovně systému nakládání s odpady, tj. svoz a další nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu, provoz sběrného dvora, třídění odpadu, přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, svoz a likvidace bioodpadu (1,5 tisíce nádob), svoz a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu (zde ceny narostly na dvojnásobek) atd., jsou plně hrazeny z rozpočtu města (finanční participace města tak činí cca 45%) a jsou ponižovány fakticky pouze o příjmy, které městu plynou od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. za sběr papíru, plastů a skla.

   

  Ad 3) Do roku 2016 probíhala přeprava odpadu na městskou skládku ve vzdálenosti cca 5 km. Ta je nyní již uzavřena. Svoz a likvidace odpadů je v současné době realizován do spalovny v Brně (SAKO Brno) a hovoříme nyní o vzdálenosti cca 40 km (samozřejmě jednosměrně).

   

  Závěr:

  Snahou města je zmírnit, nebo lépe zastavit, trend budoucího zvyšování disproporce ve financování městského systému svozu komunálních odpadů, tj. reálné výše výdajů na straně města spojených s financováním městského systému nakládání s komunálními odpady a výběru poplatku za komunální odpad, který se od roku 2013 nenavyšoval. Přemýšleli jsme, zda v souvislosti s tímto uvažovaným navýšením poplatku o 200,- Kč (na osobu a rok) nejít i cestou osvobození některých sociálně ohroženějších skupin občanů. Porovnali jsme proto rozsah služby (1x týdně odvoz směsného odpadu, 1x týdně plast, papíry, kov a sklo podle naplněnosti, 1x týdně bioodpad), který stál dosud každého poplatníka 11,53 Kč/týden. Nově bude poplatník hradit 15,38 Kč/týden. Předmětem úpravy je tedy navýšení ceny stejné služby o 3,85/Kč na týden na poplatníka. Protože však poplatek za odpad je možné vnímat jako místní daň, nejde z pohledu poměrně nízkého rozdílu v ceně takové opatření dostatečně odůvodnit. Proto jsme k návrhu na osvobození posléze nepřistoupili.

   

   

   

             

   

                                                                                                                

  Důvody:

  1)      Legislativní

  2)      Nárůst množství objemného odpadu, navýšení cen za likvidaci u ostatních položek mimo komunálního odpadu (každoročně o 10%) a velký nárůst cen u nebezpečného odpadu

  3)      Zvýšené náklady na přepravu

   

  Ad 1) Dne 15. 10. 2019 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválena novela zákona o místních poplatcích, která představuje nové legislativní požadavky na celou problematiku místních poplatků, a to včetně dopadu do znění obecně závazných vyhlášek, tedy i do dotčené vyhlášky města.

   

  Ad 2) V současné době občané Velké Bíteše hradí díky poplatku za komunální odpad pouze část nákladů spojených se sběrem, svozem a dalším nakládáním se směsným komunálním odpadem. Ostatní úrovně systému nakládání s odpady, tj. svoz a další nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu, provoz sběrného dvora, třídění odpadu, přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, svoz a likvidace bioodpadu (1,5 tisíce nádob), svoz a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu (zde ceny narostly na dvojnásobek) atd., jsou plně hrazeny z rozpočtu města (finanční participace města tak činí cca 45%) a jsou ponižovány fakticky pouze o příjmy, které městu plynou od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. za sběr papíru, plastů a skla.

   

  Ad 3) Do roku 2016 probíhala přeprava odpadu na městskou skládku ve vzdálenosti cca 5 km. Ta je nyní již uzavřena. Svoz a likvidace odpadů je v současné době realizován do spalovny v Brně (SAKO Brno) a hovoříme nyní o vzdálenosti cca 40 km (samozřejmě jednosměrně).

   

  Závěr:

  Snahou města je zmírnit, nebo lépe zastavit, trend budoucího zvyšování disproporce ve financování městského systému svozu komunálních odpadů, tj. reálné výše výdajů na straně města spojených s financováním městského systému nakládání s komunálními odpady a výběru poplatku za komunální odpad, který se od roku 2013 nenavyšoval. Přemýšleli jsme, zda v souvislosti s tímto uvažovaným navýšením poplatku o 200,- Kč (na osobu a rok) nejít i cestou osvobození některých sociálně ohroženějších skupin občanů. Porovnali jsme proto rozsah služby (1x týdně odvoz směsného odpadu, 1x týdně plast, papíry, kov a sklo podle naplněnosti, 1x týdně bioodpad), který stál dosud každého poplatníka 11,53 Kč/týden. Nově bude poplatník hradit 15,38 Kč/týden. Předmětem úpravy je tedy navýšení ceny stejné služby o 3,85/Kč na týden na poplatníka. Protože však poplatek za odpad je možné vnímat jako místní daň, nejde z pohledu poměrně nízkého rozdílu v ceně takové opatření dostatečně odůvodnit. Proto jsme k návrhu na osvobození posléze nepřistoupili.

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.