Slovo starosty 10/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

letošní bítešské hody máme za sebou a musím říci, že osobně je hodnotím jako celek velmi pozitivně. Samozřejmě každý má svůj názor na programovou nabídku, ale myslím, že většina návštěvníků hodů byla spokojena. V pondělí po hodové neděli jsme svolali mimořádnou radu města, na kterou jsme pozvali hlavní organizátory hodů, abychom společně projednali veškeré organizační záležitosti. Mezi nimi i ty, které asi běžný návštěvník hodů vůbec nepostřehl, ale kterých bychom se o příštích hodech chtěli vyvarovat. Šlo především o to, jak organizaci hodů zefektivnit a zlepšit. Zamýšleli jsme se i nad rozšířením programu, zejména pátečního. Ředitel ICKK Ing. Jelínek představil členům rady města svůj záměr využít hodový pátek k pořádání velkého rockového festivalu na Masarykově náměstí, a to buď od 12.00 hodin, případně od 14.30 hodin do cca 1.00 hodiny následující hodové soboty. Vstup na náměstí měl být za tímto účelem zpoplatněn. Rada města po diskusi rozhodla hlasováním o tom, že na bítešské hody v letech 2020 až 2022 tak jako dosud, nebude placeno vstupné na hodový program na náměstí a oficiálně odsouhlasila termíny hodů na následující tři roky. Současně doporučila řediteli ICKK řešit záměr pořádání rockového festivalu v jiné lokalitě města mimo náměstí, případně řešit akci tak velkého rozsahu samostatně mimo termín hodů. Příjemným společenským a kulturním oživením hodů byla letos návštěva starosty a vedení rakouského městyse Seefeld – Kadolz včetně dechové hudby Ortsmusik. Naši hosté byli zjevně navýsost spokojeni, dechová hudba nadchla mnohé Bítešáky a její členové ocenili celkovou úroveň programu a pochvalovali si, před jak početným publikem vystoupili. Návštěva rakouských partnerů na hodech byla součástí jednorázového projektu programu INTERREG Rakousko – Česká republika, který podporuje udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhá ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace v rámci Evropské unie. Na tento projekt se nám podařilo získat dotaci. V budoucnu hodláme řešit další případnou spolupráci obou municipalit, a to v oblasti sportu, kultury, školství nebo například hasičství.

Zrekonstruovaná základní škola zahájila provoz podle plánu 2. září. V průběhu září jsme ještě dovybavovali některé prostory školy nad rámec dotačního projektu, ale nijak to neohrožovalo vlastní výuku. Bylo to samozřejmě náročné pro učitele, kteří se museli za pochodu „zabydlet“ a sžít s novým prostředím. Firma Atika-Lysý intenzivně pracuje na hlavním nástupním prostoru do objektu školy z ulice Na Valech. Součástí prostranství bude i základ pod sochu Jana Amose Komenského, která bude po svém odhalení jedním z nepřehlédnutelných prvků tohoto nově přetvořeného prostoru před školou. Tímto bych chtěl pozvat vás, bítešské občany, v sobotu 26. října v 15.00 hodin na slavnostní otevření zrekonstruované školy, jejíž součástí bude slavnostní odhalení zmiňované sochy a dále komentovaná prohlídka školy. Mé pozvání platí rovněž pro tři přednášky v městském muzeu, konané v pátek 25. října od 16.00 hodin na téma Komenský a Žerotínové a samozřejmě též pro slavnostní sobotní odpoledne v kulturním domě, kterým budou završeny oslavy Dne vzniku samostatného Československa v našem městě.

Myšlenka bítešského marketu stále žije. S bítešskou společností BDS a developerskou společností OC Velká Bíteš byly v září podepsány smlouvy o koupi pozemků pod budoucí páteřovou komunikaci u plánovaného supermarketu na ulici Vlkovská. Vlastní komunikaci na těchto pozemcích pak vybuduje developer jako součást supermarketu. Dle informace developera by měla být do dvou měsíců hotová změna dokumentace pro územní rozhodnutí. Po následném projednání a vydání změny platného územního rozhodnutí pak čeká developera ještě zpracování dokumentace pro stavební povolení. Pokud nedojde k nějaké komplikaci, stavba by měla být po získání stavebního povolení zahájena nejpozději na jaře 2021. Tak, jak za léta sleduji situaci kolem výstavby marketu ve Velké Bíteši, jsme v současné době nejblíž reálnému zahájení stavby.

V těchto dnech dokončujeme prováděcí projekt pro rekonstrukci a rozšíření mateřské školy na Masarykově náměstí, a to včetně podrobného rozpočtu, který nám dá aktuální informaci o celkových nákladech akce. Docela nepříjemně mě v této souvislosti překvapil vývoj cen stavebních materiálů a prací ve stavebnictví. Mezi roky 2018 a 2019 totiž došlo k meziročnímu nárůstu cen o 18% a tento trend dále pokračuje. Nejen Velká Bíteš bude mít problém s investiční výstavbou, je to celostátní záležitost. Podle původního propočtu zpracovaného dle dokumentace pro stavební povolení, mělo město na akci hradit z rozpočtu města 19 milionů Kč a dotace byla předběžně stanovena na 37 milionů Kč. Pokud se celkové náklady akce zvýší, a maximální výše dotace bohužel zůstává stejná, město bude muset zaplatit víc, než zatím předpokládalo. Budeme se proto snažit co nejdříve vypsat a vyhodnotit výběrové řízení. Časový rozměr dotace nám dává prostor k případnému opakování výběrového řízení, pokud by soutěžní dodavatelské ceny byly pro nás nevýhodné.

Zahájení stavebních prací předpokládáme na konci příštího roku, přičemž dokončení stavby by mělo být nejpozději do roku 2022. Dle odborného odhadu doby výstavby by stačilo zahájit stavbu až v roce 2021. My však nemůžeme čekat, potřebujeme stavět za ceny, které jsou co nejbližší těm současným.

Bohužel se problémy růstu cen stavebních prací týkají i dalších našich zamýšlených projektů. Stejně jako mateřská škola je na tom i rekonstrukce základní školy speciální na Tišnovské ulici, kde v současnosti máme příslib dotace ve výši cca 25 milionů Kč a stojíme před zahájením prací na prováděcím projektu stavby. Asi nejhorší situace je však u dotace na výstavbu domova pro seniory. V minulé dotační výzvě byla hranice dotace stanovena na maximálně 75% oprávněných nákladů stavby, nejvýše však 75 milionů Kč. To přesně odpovídalo projektované první etapě výstavby bítešského Domova seniorů (Domova se zvláštním režimem), jejíž náklady jsme odhadovali na sto milionů Kč. V aktuální vyhlášené dotační výzvě je však Ministerstvem práce a sociálních věcí maximální dotace u projektu stanovena na cca 24 milionů. Za těchto podmínek do výzvy nepůjdeme a budeme jednat s krajem a ministerstvem o dalších možnostech financování našeho záměru. Podle mého názoru, je současná situace příkladem nesprávného postupu státu v oblasti dotační politiky u staveb tohoto sociálního typu.

V minulém měsíci se uskutečnilo jednání se zástupci Krajské správy a údržby silnic a Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, ze kterého vyplynulo, že Rajhradská ulice se bude rekonstruovat až v roce 2021. Velká Bíteš se dostala mimo krajský plán akcí, které budou realizovány v příštím roce. S ohledem na optimalizaci rozpočtu města v roce 2020 jsme s posunem akce souhlasili, ovšem v roce 2021 je nezbytné rekonstrukci provést, aby příslušná povolení pro stavbu nepozbyla platnost.

Na webových stránkách města jsme v září veřejnosti sdělovali naše stanovisko k údržbě prostranství a provozování sítí na nové ulici Lomená. Celý prostor této ulice včetně příjezdové komunikace, parkovišť, veřejného osvětlení a zeleně je stále v majetku developera – společnosti JOKA Acces s.r.o. a tudíž mimo správu a údržbu města. Majitelé bytů v obou bytových domech se proto v případě nutnosti musí obracet přímo na zástupce této společnosti.