Problematika veřejného prostranství ulice Lomená

V uplynulém týdnu byly na Městský úřad Velká Bíteš doručeny požadavky občanů ulice Lomená týkající se nápravy nedostatků na veřejném prostranství.  Informujeme tímto veřejnost, že komunikace, zeleň ani veřejné osvětlení dosud nebyly městu Velká Bíteš předány investorem výstavby dvou bytových domů a související infrastruktury v uvedené ulici firmou JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.. Z tohoto důvodu město Velká Bíteš v této lokalitě neprovádí žádnou údržbu. Pokud máte dotazy či připomínky týkající se ulice Lomená, obracejte se přímo na firmu JOKA Moravský Krumlov, s.r.o., která je vlastníkem zeleně i technické a dopravní infrastruktury.

Ing. Hana Žáková