Omezení provozu přes lávku a most v ulici Pod Hradbami

Z důvodu plánované opravy lávky pro pěší v ulici Pod Hradbami v termínu od 7.8. do 28.8. 2019 bude omezen provoz pro pěší takto:

7.8.2019 od 6.00 do 10.00 budou most i lávka v ulici Pod Hradbami uzavřen z důvodu demontáže konstrukce levé lávky

7.8. – 27.8. 2019 – bude zabezpečen průchod přes pravou lávku,

28.8.2019 od 6.00 do 14.00 budou opět most i lávka uzavřeny z důvodu zpětné montáže.

Vozidla budou po dobu uzavírky tj. 7.8. a 28.8. 2019 odkláněna na objízdné trasy dle platného Opatření obecné povahy. Po dobu opravy lávky budou vozidla jezdit pouze jedním jízdním pruhem, provoz bude řízen semafory.

Žádáme občany, aby při pohybu stavbou dbali zvýšené opatrnosti, věnovali pozornost dopravnímu značení a řídili se pokyny policistů.