Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Slovo starosty 07-08/19

  Starosta2Vážení spoluobčané,

  zahájení prací na nátěru historické fasády a prací na kovovém obkladovém fasádním systému na zbývajících dvou budovách objektů prvního stupně základní školy ohlašuje blížící se konec revitalizace objektů školy. Podle harmonogramu bude stavba dokončena do konce července. Od srpna do cca poloviny října bude ještě stavebně přetvořena nástupní plocha před novým vstupem do školy z ulice Na Valech. Na nově upraveném prostranství bude mít čestné místo i bronzová socha Jana Amose Komenského, a to jako pocta tomuto největšímu českému mysliteli, filosofovi a spisovateli, který si během svého života získal renomé především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Osobnosti, která byla jediným tvůrcem originální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích. Autorem sochy je akademický sochař Nikos Armutidis z Veverských Knínic. Model sochy byl představen bítešské veřejnosti již během loňských hodů v městském muzeu a tam také zůstal dodnes, jako součást veřejné expozice.

  Na červnovém zasedání městského zastupitelstva byl projednán kromě aktuální úpravy rozpočtu města rovněž i prodej podílů města na 28 bytových jednotkách bytového domu na Jihlavské ulici č. 282 v celkové částce téměř 22 milionů korun. Odsouhlasen byl prodej podílů města na 23 bytových jednotkách, které budou financovány úvěrem od České spořitelny, bytovému družstvu města Velká Bíteš. Zbylých pět bytů bude na základě opakovaného zveřejnění záměru navrženo k odprodeji přímo současným uživatelům bytů, kteří jsou připraveni uhradit částku za podíly města z vlastních zdrojů. Město bude nyní spolupracovat s vedením a členy družstva na upřesnění příslušné kupní smlouvy a na získání příslušného úvěru na odkup. Oběma stranám této obchodní transakce je nejen jasné, že pokud bude družstvo žádat o úvěr na všechny bytové jednotky v domě, má podstatně lepší vyjednávací pozici, než kdyby o úvěry usilovali jednotliví družstevníci samostatně, a tím pádem i předpoklad výhodnějšího úroku z přijatého úvěru, ale i to, že je nutné nastavit podmínky splácení tak, aby obyvatelé bytů úvěr úspěšně splatili a mohli následně dosáhnout i na osobní vlastnictví uvedených bytů.

   

  Vážení spoluobčané, 

  rád bych vám popřál pohodové léto a příjemnou, ničím nerušenou dovolenou. Těším se spolu s vámi na naše Tradiční bítešské hody, které se uskuteční od 4. do 11. září 2019.

  Ing. Milan Vlček, starosta města
   

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.